ILINK ชนะประมูลงานปรับปรุงสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบ 33 kV จังหวัดพังงา

Share

Loading

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ลงนามร่วมกับ นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายสมบัติได้เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอเข้าร่วมประมูลในงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลในโครงการจ้างปรับปรุงสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) ระบบ 33 kV วงจรบ้านน้ำเค็ม – บ้านคอเขา จังหวัดพังงา มูลค่างาน 21,186,000 บาท โดยจะติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

www.interlink.co.th