SMART ENVIRONMENT SOLUTIONS : SENS MINI A4

Share

Loading

Sensmini A4 คือเครื่องโทรมาตรขนาดเล็กที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์เข้าสู่ระบบ Senslink Cloud Platform ที่ทำให้เราสามารถทราบข้อมูลของสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อดีของการเลือกใช้เทคโนโลยี IoT มาใช้นั้น นอกจากที่เราสามารถรับรู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ยังสามารถต่อยอดด้วยการใช้ข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ (Big-Data) เพื่อไปพัฒนา AI โดยทำการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานต่อไป

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับปัญหาเรื่องน้ำ

เนื่องจากปัญหาของอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบน้ำสูงมากในแต่ละเดือน ทางนักวิจัยจึงร่วมกันหาแนวทางเพื่องลดค่าใช้จ่ายโดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลการใช้น้ำภายในอุทยาน 100 ปี จุฬาฯว่ามีการใช้งานส่วนไหนบ้าง ทางเรา Synergy Technology ได้ทำการติดตั้ง SensMini A4 พร้อมกับอุปกรณ์ตรวจวัด ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ, ทิศทางลม, ความเร็วลม, อุณหภูมิความชื้น, ความกดอากาศ และอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นใต้ดิน และในขั้นตอนต่อไป อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และ Synergy Technology จะร่วมมือกันในการออกแบบระบบการจ่ายน้ำภายในสวนแบบอัตโนมัติโดยการนำข้อมูลเพื่อใช้วางแผนการพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำในสวนให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อตอบโจทย์ความเป็น Smart Environment

ทาง Synergy Technology เราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ SMART CITY THAILAND ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“SMART SOLUTION FOR THE FUTURE”

SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
9/227, 9/230 Moo 5, Paholyothin Rd., Tumbol Klongnueng, Amphur Klongluang, Pathumthani 12120 Thailand
Tel: +66 (0) 2-516-1594, +66 (0) 2-516-1595
Fax: +66 (0) 2-516-1596
E-mail: Sales@syntechnology.com

www.syntechnology.com