HIKVISION SMART 4G Mobile DVR : First Choice for Security Professionals

Share

Loading

ประเทศไทย มีการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนทั้งในเขตเมืองหลวงและทั่วประเทศ การคมนาคมขนส่งของภาคเอกชนเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ต้องการขนส่งสินค้า น้ำมัน แก๊ส ตลอดจนการส่งสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคยังคงเลือกในการขนส่งด้วยรถยนต์ขนาดใหญ่ หรือที่เราเห็นจนชินตาคือรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วง แต่การขนส่งในรูปแบบนี้มีข้อดีอยู่หลายประการอาทิ รวดเร็ว สะดวกเข้าถึงพื้นที่ได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายหลายรอบ การลงทุนต่ำกว่าการวางท่อระบบ แต่จะมีข้อเสียอยู่หลายประการเช่นกัน

  • การใช้แรงงานคนเป็นหลักจึงมียังจํากัดเรื่องเวลาทำงาน ความพร้อมของร่างกาย ง่วง หลับใน
  • พนักงานใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนด
  • การเกิดอุบัติเหตุอันเกิดมาจากความประมาทของพนักงาน
  • การเกิดอุบัติเหตุจากผู้อื่นกระทำแต่มีผลต่อทรัพย์สินของบริษัท
  • การทุจริต ลักลอบขายน้ำมันและสินค้า
  • การวิ่งออกนอกเส้นทางทำให้บริษัทบเสียงบประมาณโดยไม่มีเหตุอันควร

ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาโดยตลอด เจ้าของกิจการพยายามหามาตรการในการป้องปรามแต่ก็ไม่เกิดผลอย่างชัดเจน ทำให้เกิดระบบบริหารจัดการงานระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ใช้ในงานขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ได้ก้าวมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำระดับประเทศ พร้อมเสนอความแตกต่างของเทคโนโลยี มากกว่าแค่ระบบติดตามรถทั่วไป ด้วยนวัตกรรมการบริหารการจัดการครบวงจร เห็นผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์การทำงานตามความเหมาะสมของทุกขนาดธุรกิจ

ดิจิตอล โฟกัส มีทีมวิศวกรพัฒนาผลิตกัณฑ์ และ Solution การขนส่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการตามโจทย์ที่แต่ละธุรกิจต้องการผลลัพธ์แม่นยำประกอบกับการแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทผลิตสินคำชั้นนำระดับโลก ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยให้ดูแลการขนส่งทั้งระบบโดยจับมือกับ Hikvision แบรนด์ผู้ผลิตสินค้ากล้องวงจรปิดอันดับ 1 ของโลก

HIKVISION DS-MP1803 Intelligent Analyzer เป็นเครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ และสามารถบันทึกและแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย เช่น สูนบุหรี่ ใช้โทรศัพท์มือถือ อาการหาว การหลับตานาน ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับม่านตาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของม่านตาที่แม่นยำของ HIKVSION ทำให้ระบบสามารถแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้สามารถหยุดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่บนรถและยังแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมรถที่ศูนย์ควบคุมได้อีกด้วย สำหรับการแจ้งเตือนที่รถจะมีลักษณะเป็นเสียงแจ้งเตือนตามพฤติกรรมเสี่ยงที่ระบบตรวจพบและระบบสั่นสะเทือน และที่ศูนย์ควบคุมจะมีการแจ้งเตือนในลักษณะ Alarm Pop-Up และเสียงไซเรน ที่โปรแกรม MMS 5200 Mobile Surveillance

 

การบริหารจัดการงานขนส่งครบวงจรช่วยให้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการสามารถบริหารงานขนส่งได้เต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การวางแผนบริหารการจัดส่ง การติดตามรถยนต์หรือยานพาหนะ การแจ้งเตือน มีรายงานสรุปผลโดยละเอียด ตลอดจนรายงานข้อมูลเครื่องยนต์เพื่อการซ่อมบำรุง ให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการขนส่งขององค์กรและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

Application เครื่องมือของการเข้าถึงข้อมูลและการจัดการที่อยู่ใน Smartphone เพื่อการใช้งานทุกที่ ทุกเวลา สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสูงมาก เพื่อให้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการได้เข้าถึงข้อมูล 24 ชม.

ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ประชากรโลกที่อายุสูงขึ้นมีมากกว่า เพื่อให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายเทคโนโลยีมีบทบาทสูงมากทำให้ Solution จึงต้องถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วครอบคลุมการใช้ชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการเข้าถึงการช่วยเหลือชีวิตของคน เมื่อรถพยาบาลมีระบบตรวจจับชีพจร ท่าทาง อาการที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะใด หรือจะเป็นระบบการเดินรถสาธารณะที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มารยาทการบริการของคนขับได้รวมถึงการรายงานไปยังหน่วยงานที่ควบคุมและตรวจสอบทันที ทำให้การทำงาน ป้องกัน แก้ไข จะเกิดขึ้นทันที ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th

digitalfocus.co.th