CCTV FUNDAMENTAL DESIGN IN DIGITAL AGE

Share

Loading

งานอบรมและเวิร์คช็อปมาตรฐานปฏิบัติสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในยุคดิจิตอล

27 February 2020 The Connection Seminar center
MRT สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว (ประตูทางออก 4) 469 ถนนรัชดาภิเษก กทม

โทรทัศน์วงจรปิดมีบทบาทกับสังคมยุคใหม่ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการ บ้าน ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม ร้านเล็ก ร้านใหญ่ ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน สถานศึกษา การเกษตร ในฟาร์ม ในพื้นที่สาธารณะบนยานพาหนะทุกชนิด สถานีขนส่ง ทางน้ำมัน ทางบก ทางอากาศ บนถนนหนทาง ฯลฯ
เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดปัญหา ผู้คนก็มุ่งที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และสิ่งที่เขาต้องการคือ “ภาพ”

มีการนำ “ภาพ” จากโทรทัศน์วงจรปิดไปวิเคราะห์ (Video Analytic) ใช้ระบบอัจฉริยะ (Ai: Artificial Intelligent) แปลความหมายของ “ภาพ” จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
มาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้  Ai ยังได้ใช้ “ ภาพ” เป็นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) นำไปพัฒนาร่วมกับระบบอื่น ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด

“ภาพ” คือหน้าที่สำคัญของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการจัดอบรม และเวิร์คช็อปได้นำเสนอเรื่อง “ภาพ” คำจำกัดความของ “ภาพ” หรือนิยามของความชัด “การออกแบบภาพ”
(Picture Design) เพราะ “ภาพ” ที่จะนำไปต่อยอดได้นั้น คือ “ภาพทีมีความชัดในระดับที่เหมาะสม”

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้จัดงานอบรม และเวิร์คช็อปมาตรฐานปฏิบัติสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในยุคดิจิตอลโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสร้างความตระหนักถึง
จุดประสงค์หลักของระบบโทรทัศน์วงจรปิดคือ“ภาพ”สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น.-16.30 น.

09.00-09.30
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09.31-09.35
พิธีกรกล่าวต้อนรับ

0.9-36-10.35
CCTV FUNDAMENTAL DESIGN (ช่วงที่ 1)
โดยอาจารย์ปฐมพงศ์  วาระนุช   ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

10.36-11.00
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.01-12.00
CCTV  FUNDAMENTAL DESIGN (ช่วงที่ 2)
โดยอาจารย์ปฐมพงศ์  วาระนุช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

12.00-13.00
พักเที่ยงประทานอาหาร (บุฟเฟ่ต์)

13.01-14.00
CCTV  FUNDAMENTAL DESIGN (ช่วงที่ 3)
โดยอาจารย์ปฐมพงศ์  วาระนุช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

14.01-14.30
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.31-15.30
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับกล้องวงจรปิด
โดยอาจารย์ปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.31-16.30
Workshop
– CCTV FUNDAMENTAL DESIGN
– นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับกล้องวงจรปิด
– Network Solution Systems
– ระบบการจัดเก็บข้อมูล
– ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ และห้องคอนโทรลรูม

จบการการอบรมประมาณ 17.00 น.


ลงทะเบียนออนไลน์

หรือคลิกที่ลิ้งค์เพื่อลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKoiGQdhccRuNj1o4e6TZ6Ei6aH6M5y-uqDK2AJmYqObksOg/viewform


ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม 3,650 บาท ต่อ 1 ท่าน
ฟรี 2 Coffee Break และ 1 Buffet Lunch

  • ฟรีหนังสือคู่มือการอบรม
    CCTV FUNDAMENTAL DESIGN     มูลค่า 495 บาท
  • ฟรีหนังสือคู่มือการออกแบบ
    ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV ชัดแน่)   มูลค่า 360 บาท
  • ฟรีคู่มือการออกแบบติดตั้งกล้อง
    โทรทัศน์วงจรปิดอย่างมืออาชีพ  มูลค่า 450 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกลิกรไทย
สาขาไอที สแควร์

ชื่อบัญชี บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด
เลขที่ 762-2-43568-8

ชำระเงินเสร็จแล้วกรุณาส่งเอกสารการชำระเงินมาที่
บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม มีเดีย จำกัด
email: thunya.b@gmail.com , thunya@securitysystems.in.th
Tel: 02-0547755  Hotline: 086-9843245
คุณธัญญา บุญรองเรือง