กรรมาธิการยุโรปร่างกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Share

Loading

คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยร่างข้อเสนอเพื่อควบคุมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนจะสามารถไว้วางใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้

โดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า ขณะที่มีการยอมรับกันว่าการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้นั้นช่วยสร้างความสะดวกและความได้เปรียบ เพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเกษตร และงานด้านสิ่งแวดล้อม

แต่เทคโนโลยีนี้ก็อาจสร้างผลเสียได้ในแง่ของการแบ่งแยกปฏิบัติ การละเมิดความเป็นส่วนตัว และอาจจะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมได้

ดังนั้นขณะที่บริษัทด้านเทคโนโลยี AI ทั่วโลก โดยเฉพาะจากสหรัฐและจีน กำลังพยามเข้าไปทำธุรกิจในตลาดยุโรปนั้น บริษัทเหล่านี้ต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปจะประกาศใช้ในไม่ช้าด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.voathai.com/a/business-news-ct/5296177.html