นักเภสัชศาสตร์นำเอา AI มาช่วยในการผลิตและคิดค้นยารักษาโรค OCD

Share

Loading

การพัฒนาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนั้นทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่า AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือไม่ เพราะในปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าอาชีพส่วนหนึ่งจะหายไปในอนาคตจากการพัฒนาของ AI (Artificial Intelligence) นี้ ซึ่งล่าสุดบริษัท Startup สัญชาติอังกฤษที่มีชื่อว่า Exscientia ได้ร่วมมือกับบริษัท Sumitomo Dainippon Pharma (หนึ่งในบริษัทผลิตยาเจ้าใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น) ในการ นำเอา AI เข้ามาใช้ในการพัฒนายาที่ใช้รักษาโรค *OCD ในมนุษย์ โดยใช้เวลาในการพัฒนาและคิดค้นส่วนประกอบและโครงสร้างทางเคมีของยาด้วยเวลาประมาณ 1 ปี เท่านั้น (จากกระบวนการปกติที่จะต้องมีการทดลองและพัฒนาเกือบ 5 ปี)

โดยโมเลกุลของยานี้มีชื่อว่า DSP-1181 สร้างขึ้นจากอัลกอริทึมที่ AI ทำการประมวลผลข้อมูลของยาที่ใช้รักษากลุ่มอาการ *OCD ในปัจจุบันเข้ากับลักษณะอาการและข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มอาการดังกล่าว แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาประมวลผลเพื่อ พัฒนาสูตรทางเคมีที่ใช้ในการผลิตยาตัวใหม่ โดยทางผู้พัฒนากล่าวว่ายาที่ AI คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่ายารักษาอาการ *OCD ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายเดิม คือ ยาจะเข้าไปจับกับตัวรับ (Receptor) ภายในสมองที่ก่อให้เกิดอาการ *OCD ขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมและหยุดความคิด (หรือการกระทำ) ซ้ำๆ นั้นลงได้

ศาสตราจารย์ Andrew Hopkins CEO ของบริษัท Exscientia ได้อธิบายว่าเขาสนใจเรื่องการนำเอา AI มาช่วยในการพัฒนายารักษาโรคต่างๆ ของมนุษย์เนื่องจาก การประมวลผลของ AI นั้นรวดเร็วกว่าของมนุษย์มาก และมันสามารถนำเอาข้อมูลมาชั่งน้ำหนัก, ตั้งสมมติฐานและทำการทดลองถึงความเป็นไปได้ภายในระบบของมันก่อนที่จะประมวลผลโครงสร้างทางเคมีของยาออกมา ซึ่งในส่วนนี้ก็ช่วยประหยัดเงินและเวลาให้กับทีมวิจัยได้มากเลยทีเดียว และการนำเอา AI เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและคิดค้นยานี้ก็ได้รับคำชื่นชมจาก Sir John Bell ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของคณะแพทย์มหาวิทยาลัย Oxford อีกด้วย

โดยตัวยา DSP-1181 นี้กำลังอยู่ในกระบวนการผลิตและการทดลองอีกเล็กน้อยก่อนจะเข้าสู่กระบวนการคลินิกขั้นต้นที่จะนำเอายาตัวนี้มา ทดลองกับมนุษย์ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งหากการทดลองใช้กับมนุษย์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เราก็น่าจะได้ได้เห็นยาที่ผลิตขึ้นโดย AI มากขึ้นในเร็วๆ นี้

*หมายเหตุ โรค OCD (Obsessive Compulsive Disorder) หรือกลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความคิดวนซ้ำในเรื่องเดิม (Obsession) ที่ทำให้ตนเองรู้สึกวิตกกังวลอยู่เป็นประจำ จนบางครั้งต้องแสดงออกมาในรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมเดิมซ้ำๆ (Compulsion) จนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ล้างมือบ่อยๆ จนมือลอกเพราะกังวลว่ามือของตนเองไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น โดยในผู้ป่วยบางคนก็ทราบดีว่าความคิดหรือพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งผิดปกติแต่ไม่สามารถหยุดทำหรือหยุดความคิดของตนเองลงได้

ที่มา :

https://www.exscientia.ai/news-insights/sumitomo-dainippon-pharma-and-exscientia-joint-development