RADWIN High-Class Wireless Solutions

Share

Loading

ในปัจจุบัน ปริมาณความต้องการในการเชื่อมต่อแบบไร้สายในกลุ่มงาน Security and Surveillance ในตลาดเริ่มแพร่หลายและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานส่วนใหญ่เพื่อรองรับระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและตรวจสอบสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น การก่ออาชญากรรม การโจรกรรม เป็นต้น CCTV จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในเรื่องความปลอดภัยของชุมชน เช่น สวนสาธารณะ โรงเรียน ระบบรถไฟ รถไฟฟ้า สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานประกอบการและธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการช่วยยกระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยให้สูงขึ้น เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีไร้สายที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงกลุ่มงานที่ต้องการคุณภาพและเสถียรภาพของข้อมูลค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มงานระบบขนส่งมวลชนที่ต้องการการเชื่อมต่อจากสถานีไปยังตัวรถหรือรถไฟ รถไฟฟ้าที่มีความเร็วต่ำไปจนถึงมีการเคลื่อนที่ความสูงถึงระดับความเร็ว 300 km/h ล้วนแล้วแต่ต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถรองรับการติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยขอกล่าวถึงอุปกรณ์ Wireless แบรนด์ RADWIN โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ Point-to-Point (PtP) และ Point-to-Multi Point (PtMP) แต่ละประเภทแบ่งแยกชนิดออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการในการนำไปใช้ของลูกค้า กลุ่มแรก Point-to-Point (PtP) หรือรุ่น RW2000 Series เป็นอุปกรณ์ PtP ในระดับ High Class SLA (Service Level Agreement) นิยมนำไปใช้ในกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งใช้ทดแทนอุปกรณ์ Microwave Transmission สำหรับสถานีโทรทัศน์เคลื่อนที่ และให้บริการลูกค้า Enterprise สำหรับผู้ให้บริการโครงข่าย AIS, TrueMove รวมถึง TOT และ CAT ด้วยความสามารถในการรองรับสัญญาณ Through Put ตั้งแต่ 5 Mbps – 750 Mbps สามารถให้บริการความถี่ได้หลากหลายย่านความถี่ ตั้งแต่ 2.3 – 24 GHz, 3.3-3.8 / 3.75 GHz, 4.4 – 6.0 GHz และ 5.7 – 6.4 GHz และบริการในระดับการเชื่อมต่อที่เป็น Native TDM (E1 / T1) จนถึง GBE และ SFP interface ทั้งนี้ระบบ TDM สามารถทำงานเชื่อมต่อบนโครงข่าย IP ได้อย่างดีในทุกรูปแบบ RW2000 เป็นสถาปัตยกรรมคลื่นที่มาจากพื้นฐานของเทคโนโลยี MMO OFDM และการ Modulation ชั้นสูง เป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครในการเชื่อมต่อความจุขนาดสูง พร้อมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพ การเคลื่อนที่ของความถี่ รูปแบบของสัญญาณให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาวะภูมิอากาศหลาหลายรูปแบบโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากนั้น RW2000 ยังรองรับการทำ QoS รวมถึงรูปแบบ Network ที่เป็น VLAN และ Q-in-Q ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รูปแบบการทำงานที่เป็น Point-to-Point และ MultiPoint-to-Point มีการ Synchronize ช่องของคาบเวลา (TDD) เพื่อให้ได้ค่า Network Capacity และ Spectrum Efficiency ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการป้องกันระบบให้มีเสถียรภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถออกแบบให้อยู่ในรูปแบบการป้องกัน 1+1 Redundancy หรือ Ring Protection ได้ RW2000 ได้รับการรองรับมาตรฐาน Worldwide Regulations และมาตรฐานควบคุม จึงถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในทั่วทุกมุมโลกสำหรับผู้ที่ต้องการการเชื่อมต่อไร้สายที่มีความเสถียรภาพและความจุสูง อีกตระกูลหนึ่งที่เป็นพระเอกในกลุ่มงาน Vertical Market ของ RADWIN คือ RW5000 HPMP Series เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานในลักษณะการกระจายสัญญาณแบบ Point-to-Multi Point ที่ผู้ใช้งานคาดคิดว่าเป็นการส่งข้อมูลที่เปรียบเสมือน Fiber Optic จึงเรียกติดปากว่า FIBER Class Wireless Point-to-Multi Point สามารถรองรับ Capacity สูงสุดได้ถึง 750 Mbps ต่อ Sector เป็นอีกทางเลือกสำหรับกลุ่มงาน Vertical Market ที่ต้องการ Bandwidth ขนาดสูงต่อ Subscriber โดยมีพื้นฐานเทคโนโลยีเฉกเช่นเดียวกับ RW2000 Series RW5000 ยังมีกลุ่มอุปกรณ์เฉพาะที่นำไปใช้งานในรูปแบบ NLOS อยู่ในตระกูลที่เรียกว่า RW5000 JET ที่สามารถทำงานภายใต้สภาวะกีดขวาง 100% และสามารถตัดทอนความถี่รบกวนให้ลดน้อยลงจนถึงศูนย์ได้ สามารถปรับทิศทางการ Alignment แบบอัตโนมัติ ภายใต้เสาอากาศ SMART Antenna โดยอาศัยเทคโนโลยี Beam Forming RADWIN5000 ยังมีตระกูล Fiber-in-Motion สำหรับติดตั้งในระบบขนส่งมวลชนความเร็วต่ำถึงสูงสุด 300 km/h ดังจะเห็นได้จากกลุ่มลูกค้ารถไฟฟ้าได้วางใจเลือกใช้ RADWIN เป็นอุปกรณ์ในการส่งผ่านข้อมูล CCTV, PIS, WiFi Internet เป็นต้น จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์สัญชาติอิสราเอลภายใต้แบรนด์ RADWIN ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลักๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น MOSCOW Metro Train โครงข่ายรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟฟ้าทั้งหมด 700 ขบวน 180 สถานี ระยะทางรวม 325 กิโลเมตร หรือแม้แต่ US Rail Operator / Acela ที่ความเร็ว 260 km/h และผู้ใช้บริการอื่นๆอีกมากมายทั่วโลก นอกจากนี้ RADWIN ยังมีระบบการออกแบบ (R-Planner) ที่มีความแม่นยำสูงโดยอาศัยข้อมูลจากส่วนกลางในการประมวลผลของ RADWIN ซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้และแสดงรายงานออกมาในรูปแบบหลากหลาย เช่น MS-Word ได้อย่างชัดเจนและนำไปเป็นข้อมูลในการติดตั้งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จึงทำให้ระบบมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุดและ RADWIN ยังมีระบบ Network Management (RNMS) ที่สะดวกต่อการจัดการควบคุมดูแลอุปกรณ์ RADWIN จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายที่ต้องการเสถียรภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.RADWIN.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย

บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 54/159 ถ. พุทธมลฑลสาย 5 ต. บางกระทึก อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210

www.inspirecomm.co.th