MyMooBan แพลตฟอร์มความปลอดภัย สู่สังคมเมืองอัจฉริยะ

Share

Loading

MyMooBan ต่อยอดแพลตฟอร์มยกระดับด้านความปลอดภัย
สู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ
Transforming Safety & Security to Smart City’s Life
การปฏิรูประบบการรักษาความปลอดภัย สู่สังคมเมืองอัจฉริยะ
วันที่ 21 มกราคม 2020 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด หนึ่งในสมาชิก Smart City Alliances และ Digital Provider ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีป้า ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ภายใต้ชื่อว่า SGOC เพื่อต่อยอดและยกระดับด้านความปลอดภัยให้พร้อมเข้าสู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Smart City เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยได้แบ่งลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็น 7 ด้าน คือ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) 3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy)  4. การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance) 5. พลเมืองอัจฉริยะ Smart People 6. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 7. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment)

“My MooBan เข้าข่ายในด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หมายความว่า เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต” ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล หรือ depa กล่าว

จากความสำเร็จในการพัฒนา Solution ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น “My MooBan” สำหรับการบริหารจัดการในหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมในยุค Thailand 4.0 เพื่อเชื่อมโยงทุกฝ่ายให้ทำงานสอดประสานกัน ทั้งฝ่ายนิติบุคคล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และผู้พักอาศัย ภายใต้สโลแกน “อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยกับ MyMooBan” ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้น My MooBan ได้พัฒนา My MooBan Phase 2 โดยได้เปิดตัว Guard Panel เวอร์ชั่น 2.0 และยกระดับงานรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ล่าสุด ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับงานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อว่า SGOC (Security Guard Operation Center) ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองให้เป็นอัจฉริยะในปี 2020 เตรียมความพร้อมไปสู่แนวคิด Transforming Safety

คุณเฮนรี่ ออง CEO บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด ได้กล่าวว่า “เทคโนโลยี ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า คือการไม่รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์”

SGOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ย่อมาจาก Security Guard Operation Center เป็น Platform ที่พัฒนาขึ้นให้ ส่วนงานกลางของบริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถดูแล จัดการ บริหาร และรับทราบรายงานการปฏิบัติงาน ของทุกๆ โครงการที่บริษัทรับบริหารอยู่ ในลักษณะเรียลไทม์

ซึ่งจะปฏิบัติงานควบคู่กับ เครื่อง Guard Panel 2.0 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการบันทึกการเข้าออกโครงการผ่านระบบ OCR (Optical character recognition) สามารถสแกนบัตรผู้มาติดต่อแล้วดึงเฉพาะตัวอักษรที่สำคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ และจะแจ้งรายชื่อผู้มาติดต่อ ไปยังผู้พักอาศัยในทันที ขณะเดียวกัน ข้อมูลผู้มาติดต่อจะถูกบันทึกไว้ในระบบ Cloud นิติบุคคลฯ จะสามารถรับรู้การเข้ามาของผู้ติดต่อและสามารถพิมพ์เป็นรายงานได้ นอกจากนี้ Guard Panel 2.0 ยังได้เพิ่มฟีเจอร์การบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน รปภ. ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการลงเวลาเข้างานเป็นไปในลักษณะเรียลไทม์หรือตรวจสอบได้ทันที

นอกจากนี้ My MooBan ยังได้พัฒนาเครื่อง Guard Talk พร้อม แอพลิเคชั่น สำหรับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่สามารถนำไปใช้ทดแทนเครื่อง Walkie Talkie ที่ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานบางฟังก์ชั่น ซึ่งเครื่อง Guard Talk นี้นอกจากจะช่วยในเรื่องการสื่อสารเหมือนเครื่อง Walkie Talkie แล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีความทันสมัยเป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น การสแกนจุดด้วย QR Code, การรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในลักษณะเรียลไทม์ การรับแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน การแจ้งพัสดุให้ลูกบ้านทันที การแสดงรายงานผู้เข้ามาติดต่อในโครงการ และ การรับข่าวสารต่างๆ จากส่วนงานกลางของบริษัท เป็นต้น

ยังไม่เพียงเท่านี้ My MooBan ยังมีระบบ Dispatching ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้ ส่วนงานกลางของบริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถรับทราบ รับรู้ และติดต่อ กับ เครื่อง Guard Talk ที่อยู่ภายใต้บริษัทได้ในลักษณะเรียลไทม์ ทั้งแบบโทร และ วีดีโอคอล ซึ่งในงานนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉินจริง และ สาธิตวิธีการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในสถานการณ์ และ ศูนย์ปฏิบัติการ Command Center ซึ่งจะเป็นผู้คอยดูแล และ เฝ้าระวังการแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยในงานนี้ My MooBan ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ Command Center กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการที่มีความสามารถในด้าน IT นี้ได้อีกด้วย

และเพื่อให้ระบบ SGOC เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ My MooBan ยังได้เปิดตัว Technology Partner ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดย คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ซึ่งเป็น Brand Ambassador ของ My MooBan

  1. ด้านอุปกรณ์ Guard Panel เวอร์ชั่น 0 และ Guard Talk สนับสนุนโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  2. ด้านอุปกรณ์ จอ Monitor สำหรับ Command Center สนับสนุนโดย บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
  3. ด้าน Public Cloud Provider สนับสนุนโดย บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
  4. ด้านระบบ Dispatching สนับสนุนโดย บริษัท Jimi Lab

จากซ้าย คุณสมบัติ ต่อศักดิ์สิริ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
คุณพลภัทร์ สายบัวทอง รองผู้อำนวยการผ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด,
ดร. อภิศักดิ์ จุลยา CEO บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด,
คุณเฮนรี่ ออง ตัวแทน บริษัท Jimi Lab และ
คุณหนุ่ย พงศ์สุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Show No Limit ในฐานะ MyMooBan Brand Ambassador

ดร.วัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด
เลขที่ 343/22 โครงการ เนอวานา @เวิร์ค
ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร +095 517 8999 Line@ : @mymooban   www.mymooban.co.th.