ก.อุดมศึกษาฯร่วมมือพันธมิตร โชว์เครื่องกรองอากาศ ‘IonFresh’ ใจกลางเมือง

Share

Loading

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “Circular Living Campaign 2019” โดยทาง สวทช. ได้นำ ไอออนเฟรช (IonFresh) เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Air Purifier) ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (สวทช.) โดยได้นำมาติดตั้งบริเวณใต้ต้นคริสต์มาส Magical Christmas Tree ซึ่งเครื่อง IonFresh นี้จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีอัตราการกรองอยู่ที่อากาศ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้กรองอากาศให้กับประชาชนทั่วไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง 11 มกราคม 2563

            การสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาส Magical Christmas Tree ทาง สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีพีทีจีซี และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คิดค้นประดิษฐ์ผลงานต้นคริสต์มาสในแนวรักษ์โลกซึ่งในปีนี้นำเสนอภายใต้แนวคิด “Clean Air Eco Christmas Tree” ออกแบบเป็นรูปกังหันใบพัดสีขาวทำจากวัสดุเป็นแผ่นกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพทำจากอ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลังจำนวน 1,000 ใบ ขนาด 70 × 50 เซนติเมตร สำหรับปีนี้บริเวณใต้ต้นคริสต์มาส (Magical Christmas Tree) ได้เพิ่มความพิเศษมากกว่าทุกปี คือ การติดตั้งเครื่องกรองอากาศ ‘IonFresh’ ซึ่งเป็นเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) สำหรับใช้งานภายนอกอาคารจำนวน 4 เครื่อง วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center –NSD) สวทช.

            ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ NSD สวทช. เปิดเผยว่า ทางทีมวิจัย สวทช. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนให้สามารถใช้งานได้จริงและแก้ไขปัญหาของประเทศได้ สำหรับเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต IonFresh เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละอองขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยหลักการทำงานของเครื่อง IonFresh นั้นอาศัยการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต IonFresh ซึ่งจะสร้างประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละออง จากนั้นอนุภาคของฝุ่นละอองจะถูกดูดเข้าไปติดที่แผ่นโลหะซึ่งมีประจุลบภายในเครื่อง อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศที่สะอาด อย่างไรก็ดีเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ทีมวิจัย NSD ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่กึ่งปิดกึ่งเปิด โดยเฉพาะในพื้นที่เซฟโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้พักทำงานในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่ไฟป่า ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงพื้นที่โถงขนาดใหญ่สำหรับผู้ประสบภัยชั่วคราว เป็นต้น

            “จุดเด่นของเครื่อง IonFresh คือ สามารถกรอง ‘ฝุ่น PM 2.5’ และเมื่อฝุ่นละอองเกาะเต็มแผ่นโลหะสามารถถอดไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่สำคัญการกรองฝุ่นแบบระบบไฟฟ้าสถิต ออกแบบแผงกรองฝุ่นให้ลมผ่านง่าย ไม่ลดแรงลมในการดูดกรองฝุ่นละออง ทำให้พัดลมดูดฝุ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า สำหรับต้นแบบเครื่อง IonFresh ที่นำมาติดตั้งใน Clean Air Eco Christmas Tree ครั้งนี้ เป็นแบบใช้งานภายนอกอาคาร มีจำนวน 4 เครื่อง มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์รวม 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ราว 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ 1 เครื่อง) เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภายนอกหรือพื้นที่ควบคุม”

            สำหรับอนาคตนอกจากทีมวิจัย NSD สวทช. จะพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมองไปถึงการกำจัดฝุ่นในจุดแหล่งกำเนิดทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีป้องกันฝุ่นละอองออกสู่สาธารณะเนื่องจากเทคโนโลยีต่างประเทศยังมีราคาแพงอยู่มาก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่อง IonFresh สามารถพัฒนาและผลิตได้แล้วในประเทศโดยนักวิจัยไทยในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศหลายเท่า