ก้าวเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์สุดอัจฉริยะสำหรับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยไร้สายครอบคลุมพื้นที่กว้างและระยะไกล

Share

Loading

– OPTEX WLPS –

Revolution of Wireless Long-range Perimeter Solution

WLPS นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบป้องกันผู้บุกรุกชนิดไร้สาย ที่จะเข้ามายกระดับการเฝ้าระวังภัยรอบอาณาบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่

            การเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นทุกปี กำลังผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัย จากเดิมมีเพียงแรงงานของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังภัย จนนำมาสู่การสร้างโซลูชั่นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเกิดการผสมผสานที่รู้จักกันในชื่อ Hybrid PIDS โดยออกแบบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบสัญญาณกันขโมยทำงานร่วมกัน  Hybrid PIDS คือ คำตอบที่คุ้มค่าที่สุด เพราะค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการติดตั้งระบบ PIDS สามารถคืนทุนได้ตั้งแต่ปีแรกและเจ้าของโครงการจะเห็นผลประโยชน์ในเรื่องการลดต้นทุนทันที อย่างไรก็ตามเมื่อพื้นที่ใช้งานใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสำหรับโซลูชั่นแบบเดินสายเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะไม่ได้มีเพียงค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์แต่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เช่น อุปกรณ์สายไฟและค่าติดตั้งที่ต้องสูงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมโครงการขนาดใหญ่

            WLPS – Wireless Long-range Perimeter Solution alarm system เป็นระบบป้องกันผู้บุกรุกชนิดไร้สายล่าสุดที่ OPTEX พัฒนาและออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยตัวอุปกรณ์ชนิดไร้สายและใช้พลังงานไฟจากถ่านหรือแบตเตอรี่ในตัว (Battery-operated) ทำให้ติดตั้งได้ง่าย ลดปัญหาในการวางสายระบบ โดยเฉพาะบริเวณภายนอก สามารถส่งและรับสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางและมีระยะไกล เช่น ในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โกดัง เป็นต้น … ระบบป้องกันผู้บุกรุกไร้สาย WLPS จึงเป็นทางเลือกของโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความล้ำสมัย และคุ้มค่าที่สุดสำหรับการลงทุน

            อุปกรณ์ส่งสัญญาณในระบบ WLPS ได้รับการพัฒนาความสามารถส่งสัญญาณได้มากกว่าเดิมถึง 20 เท่าเมื่อเทียบกับระบบเตือนภัยไร้สายทั่วไป จึงทำให้ระยะสัญญาณไร้สายไกลขึ้นและสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างถึง 500 เมตร x 500 เมตร ต่อโครงการ

            ด้วยวิธีนี้ WLPS จึงเป็นโซลูชั่นที่มีเอกลักษณ์ในการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสามารถลดค่าใช้จ่ายงานรักษาความปลอดภัยโดยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อดีของระบบไร้สายนี้

OPTEX WLPS 2

OPTEX WLPS 3

OPTEX WLPS 4

Optex Logo

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310

https://optex.co.th/th/