บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด

Share

Loading

บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสารสนเทศ ทั้งส่วนของสินค้าและบริการแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาและจัดจำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการจอดิจิตอลด้วยราคาที่เหมาะสม บริการที่ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม ด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล

ตำแหน่งที่เปิดรับ

            IT Support

            Foreman (ผู้คุมงาน)

            Pre-sale (Solution Consultant)

            Sales Executive

สนใจสมัครสามารถส่ง RESUME มาที่เมล hr@tenforward.co.th

บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด

294/1 อาคารเอเชีย ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-215-2428
แฟกซ์ 02-215-2449
เวบไซต์ www.tenforward.co.th