อัลไลด์เทเลซิส พัฒนาเทคโนโลยี จนเกิดเทคโนโลยีที่มีคำจำกัดความว่า “5 Step to Total Autonomous”

Share

Loading

ในขณะที่องค์กรต่างๆ พยายามจะเข้าใจถึงประโยชน์ของโซลูชั่นเทคโนโลยีที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ เจ้าขององค์กรธุรกิจเองก็ต้องการความคล่องตัว ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการปรับขนาดได้ จนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอุดมคติของโลกธุรกิจและความเป็นจริงต่อความเสี่ยงด้านต้นทุนและการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเกิดเป็นความคาดหวังว่าค่าใช้จ่ายจะยังคงเหมือนเดิมหรือลดลง

            การจัดการเครือข่ายนั้นต้องใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรที่มีทักษะโดยเฉพาะขอบเขตเครือข่ายที่ทำงานซ้ำๆ หรือใช้เวลานาน เมื่อเครือข่ายเพิ่มขนาดและความซับซ้อน ความต้องการของผู้ดูแลระบบเครือข่าย จึงคาดหวังว่าจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ดูแลระบบเครือข่ายจึงมีเวลาน้อยลงในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาด

ในปี 2014 Gartner ได้ให้ความเห็นว่าปัญหาเครือข่ายเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์

            จากการศึกษาล่าสุดรายงานว่า 70% ของศูนย์บริการข้อมูลอาจเกิดจากความผิดพลาด และข้อผิดพลาดดังกล่าวประเมินมูลค่าเฉลี่ยของการหยุดทำงานได้ 5,600 เหรียญสหรัฐต่อนาที ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ทางบริษัท อัลไลด์เทเลซิส จึงได้มองเห็นปัญหาดังกล่าว และพัฒนาเทคโนโลยี จนเกิดเทคโนโลยีที่มีคำจำกัดความว่า “5 Step to Total Autonomous”

โดยในนิตยสารฉบับนี้จะขอกล่าวถึง

Step 1 – Automate configuration management

            เครือข่ายองค์กรส่วนใหญ่ประกอบด้วย switch network ที่มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลตามการกำหนดโดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย  ไฟล์การกำหนดค่าที่โหลดไปยัง switch เหล่านี้ในลักษณะเดียวกับที่โปรแกรมกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ว่าจะทำงานอย่างไร  ความซับซ้อนเกิดขึ้นเนื่องจาก switch แต่ละตัวต้องได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องหนึ่งปัญหา หรือช่องโหว่ที่สามารถลดประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย  ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้จนกว่าจะมีการอัพเกรดหรือการตรวจสอบภายหลัง  นอกจากนี้แต่ละ switch ยังทำงานร่วมกับ switch ตัวอื่น และปรับพฤติกรรมตามสภาพการส่งข้อมูลหรือการจราจรของข้อมูล  กล่าวอีกนัยหนึ่งคืออุปกรณ์แบบเรียลไทม์ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอก

5 Step Auto 2

            นอกจากนี้ยังมีปัญหาการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและสามารถทวีคูณผลกระทบของข้อผิดพลาดทั่วทั้งเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่าที่ถูกต้องจะถูกเก็บไว้และเรียกคืนได้อย่างน่าเชื่อถือ  กระบวนการนี้ยากลำบากและเกิดข้อผิดพลาด ทักษะและวินัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเชี่ยวชาญ  สิ่งนี้ก็เป็นจริงเช่นกันเมื่ออัพเกรดเฟิร์มแวร์ และเพิ่มหรือแทนที่อุปกรณ์ในเครือข่ายซึ่งมีศักยภาพในการจำกัด ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาพึ่งพาบุคคลที่มีทักษะเพียงไม่กี่คน ทางเราจึงได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า AMF (Autonomous Management Framework) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาบนตัวอุปกรณ์ Switch Network ให้สามารถบริหารจัดการโดยอัตโนมัติ ทั้งในการกำหนดค่าต่างๆ จากศูนย์กลาง การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ และการเพิ่มหรือแทนที่อุปกรณ์ในเครือข่าย โดยไม่ต้องมากำหนดค่าต่อตัวอุปกรณ์และไม่ต้องมานั่งจำการกำหนดค่าของอุปกรณ์ตัวที่ถูกเปลี่ยน (Auto Recovery) ทำให้ใช้บุคลากรในการจัดการระบบน้อยลง ลดระยะเวลาในการทำงานที่ซับซ้อน รวมไปถึงลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ ซึ่งทางเรายังมีเทคโนโลยีที่มาตอบโจทย์ในการบริหารจัดการอีก 4 ขั้นตอน ผู้อ่านและผู้ที่สนใจโปรดติดตามต่อในฉบับหน้า

5 Step Auto 3

royaltec logo

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 350 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์:0-2559-2969
โทรสาร:0-2559-2965
อีเมล:info@royaltec.com
เว็บไซต์: www.royaltec.com