บก.ตชด. จัดงานสัมมนาระดมความคิด เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล

Share

Loading

วันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดงาน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูง เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาบุคคลของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ศ. 2562” ได้รับเกียรติจากพล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อตำรวจตระเวนชายแดนที่เกษียณอายุราชการแล้ว ภายในงานมีวิทยากรพิเศษได้แก่ อาจารย์ทวีสุข ธรรมศักดิ์ และอาจารย์จตุพล ชมพูนิช มาบรรยายให้ความรู้และความสนุกภายในงาน รวมไปถึงมีกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานตามสายงานแต่ละด้าน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จํากัด, และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำเอาโซลูชั่นเทคโนโลยีมาแสดงให้ผู้ที่สนใจได้รับชมและนำไปต่อยอดในการใช้งานต่อไป