กต.ตร.สภ.สรอย เดินหน้าทำงานเพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

Share

Loading

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ สภ.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ พ.ต.ท.นิพล จันต๊ะวงค์ สว.สภ.สรอย นำ กต.ตร.สภ.สรอย และ กต.ตร.สภ. (ภาคประชาชน) ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนโครงการและกิจกรรมหาเงินรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงาน โดยมีนายวีระพงษ์ นวลแก้ว เป็นประธาน กต.ตร.สรอย

1118689

            นายวีระพงษ์ นวลแก้ว กล่าวว่า “เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากทางคณะกรรมการ ให้มาดำรงตำแหน่งประธานการตรวจสอบและการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานและองค์กรหนึ่งที่น่าเห็นใจ เมื่อได้สัมผัสเข้ามาศึกษาสอบถามดูแล้ว กองทุนในการพัฒนามีน้อยแต่ทำงานมากจนล้นมือ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนคู่ขนานไปกับองค์กรอื่นๆ หากเราศึกษาการทำงานของตำรวจแล้ว จะพบว่าทุนทรัพย์นั้นมีน้อย กำลังพลที่จะให้บริการประชาชนก็มีไม่เพียงพอ จึงเป็นปัญหาในการดูแลและบริการชุมชนหมู่บ้านให้ทั่วถึงได้”

1118688

            ทาง กต.ตร.สภ.สรอย จากภาคประชาชนได้มีการวางแผนโครงการรองรับกิจกรรมที่ต้องทำการหาแหล่งที่มาของเงิน ดังนี้

  1. แผนป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด จราจร จะติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทางร่วมทางแยก ในหมู่บ้าน ถนนสาย 1124 เส้นวังชิ้น-เถิน ติดป้ายเตือน ไฟกระพริบ ให้ครบจุดเสี่ยงทั้งสองตำบล
  2. ช่วยเหลือสังคม/ชุมชนหมู่บ้าน โดยการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด พร้อมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกแห่งใน ต.สรอย ป่าสัก
  3. แผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ สภ.สรอย เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการดุจญาติพี่น้อง
  4. แผนปรับปรุงอาคาร สถานที่ ซื้ออุปกรณ์ให้ไว้ที่ สภ.เพื่อประชาชนมาใช้บริการ สมกับคำว่าโรงพักเพื่อประชาชน มีโทรทัศน์ให้ชมและมีหนังสือพิมพ์ให้อ่าน อีกทั้งยังมี เย็น กาแฟ โอวัลติน ให้บริการ

1118691

            ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ กต.ตร.สภ.สรอย ได้วางแผนโครงการเอาไว้และคาดว่าทำได้แน่นอน โดยเฉพาะการติดกล้องวงจรปิด CCTV ไว้ตรงทางร่วม ทางแยก รวมถึงจุดเสี่ยง ซึ่งจะทำให้แล้วเสร็จภายในสองปีนี้ทั้งสองตำบล เพราะเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เป็นการป้องกันอาชญากรรม และสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ จากนั้นนายภาณุวัฒน์ สิกขะ กรรมการที่ปรึกษา ได้มอบเสื้อยืดคอปก และเสื้อคลุมพร้อมติดเครื่องหมาย มอบให้ กต.ตร.จำนวน 60 ตัว อีกทั้งคุณวีระพงษ์ นวลแก้ว ประธาน กต.ตร.สภ.สรอย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้แก่คณะกรรมการด้วย และยืนยันว่าภายใน 4 ปีนี้ แผนโครงการที่วางไว้นี้สำเร็จแน่นอน

1118687

            “แหล่งที่มาและการหาเงินนั้นไม่ยาก ขอให้คณะกรรมการสามัคคีช่วยกันทำร่วมกัน นั่นหมายถึงพลังอันยิ่งใหญ่” ประธาน กต.ตร.ที่ประชุมกล่าว

1118686

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1088249