AVSEC : Aviation Security

Share

Loading

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนิตยสาร  Security Systems ที่เคารพ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ครึ่งหลังปี พ.ศ.2562 ของรัฐบาลท่าน พล.อ.ประยุทธ์ 2 หวังว่าประเทศไทยของเราจะเริ่มเดินหน้ากันอย่างเต็มลูกสูบนะครับ

            ผู้เขียนไม่ได้นำเสนอเรื่องความปลอดภัยด้านการบิน (AVSEC : Aviation Security) ไปนานพอสมควร และในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้ยินข่าวคราวที่เกี่ยวกับเรื่องการบินในประเทศและบ้านใกล้เรือนเคียงที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็เลยอยากขออนุญาตมานำเสนอมุมมองและข้อมูลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณากันครับ

เรื่องแรก แฟนคลับศิลปินเกาหลี กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องความปลอดภัยของสนามบิน

Avitation 2

เรื่องที่สอง ห้ามนำน้ำพริก แกง หรือน้ำจิ้ม หิ้วหรือถือขึ้นเครื่องบิน

Avitation 3

            ทั้งสองเรื่องต่างเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในแวดวงการบินซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงสุดในโลก ที่ผู้เขียนอยากย้อนเวลาให้ท่านผู้อ่านได้รำลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความตื่นตัวและยกเครื่องเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการบินขึ้น นั่นก็คือ เหตุการณ์ 911 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544 ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นการโจมตีด้วยเครื่องบินพาณิชย์โดยผู้ก่อการร้ายได้แฝงตัวเป็นผู้โดยสารและสามารถปฏิบัติการระทึกโลกในวันดังกล่าว

Avitation 4

            หลังจากเหตุการณ์ 911 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้านการบิน ที่มีหน่วยด้านการบินสากลอย่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO (International Civil Aviation Organization) จึงได้ทำการปรับปรุงนโยบายด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินให้ถือว่าเป็นความปลอดภัยสูงสุด (Highest Security) เช่นเดียวกับสถานที่สำคัญระดับประเทศ เช่น ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา สถานทูต หน่วยงานความมั่นคง หรือสถานที่ราชการที่สำคัญ

            มาตรฐาน ICAO จึงเป็นข้อบังคับเพื่อนำไปปฏิบัติ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบินในประเทศไทย เช่น

  1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT (The Civil Aviation Authority of Thailand)
  2. กรมท่าอากาศยาน (Department of Airports)
  3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (Airports of Thailand Public Company Limited)
  4. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AEROTHAI (Aeronautical Radio of Thailand Public Company
  5. หน่วยงานรัฐและเอกชนอื่น ๆ

            ซึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งแฟนคลับและห้ามนำน้ำพริก แกง หรือน้ำจิ้ม ถือขึ้นเครื่องบินนั้น เป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องตระหนัก ถ้าผู้บริหารสนามบินหรือสายการบินไม่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามระเบียบ นอกจากจะผิดกฎการบินแล้ว ยังอาจจะเกิดความเสียหายที่ไม่อาจคาดฝันได้ (ไม่อยากใช้คำว่า “วัวหาย ล้อมคอก” อีก)

            เรื่องแฟนคลับยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในโซน Landside ซึ่งทางผู้บริหารสนามบินจะมีระเบียบข้อบังคับเบื้องต้นอยู่ ดังนั้นถ้ามีการกระทำให้ทรัพย์สินเสียหายก็จะต้องถูกดำเนินคดีได้

            ส่วนในเรื่องของหิ้วหรือถือน้ำพริก แกง หรือน้ำจิ้ม ขึ้นเครื่องบิน ผู้เขียนก็ไม่ค่อยได้เห็นในต่างประเทศนะครับ ดังนั้น กพท. (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) หรือ CAAT (The Civil Aviation Authority of Thailand) จึงได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ของ กพท. ที่บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีการกำหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารมีการนำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตรถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียนโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด

            **สำหรับคำจำกัดความเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 นั้น จะรวมไปถึง อาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่าง ๆ น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอสที่มี รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติก หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า100 มิลลิลิตร หรือ ไม่มีปริมาตรระบุ**

            ฉบับหน้า ผู้เขียนจะมาขอต่อ AVSEC ภาคสองนะครับ

โดย เตชิต ทิวาเรืองรอง

 

ข้อมูลอ้างอิง

www.icao.int

www.caat.or.th

http://socialnews.teenee.com/penkhao/23658.html

https://www.sanook.com/news/7813722/

http://entertain.teenee.com/kpop/184314.html

http://guruchiangmai.com/?p=3767

https://www.facebook.com/newsthaich8/posts/2360535120661399?comment_id=2360549187326659&reply_comment_id=2360588337322744&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

http://www.occupybanksters.com/images/my-news/sticky/911-attack-chart_b.htm