LINK จัดสัมมนา “อุปกรณ์เครือข่ายและการเดินสาย LAN ภายในสำนักงาน”

Share

Loading

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LINK ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายสายสัญญาณและวิธีการติดตั้งระบบสายสัญญาณ ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ในหัวข้อ “อุปกรณ์เครือข่ายและการเดินสาย LAN ภายในสำนักงาน” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และในการนี้ยังได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจตรี ธนิต ไทยวัชรามาศ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ อาทิ คุณภาคภูมิ พลธร Technical & Products Training Manager, คุณภาณุวัฒน์ มาลารัตน์ Country Manager และทีมงาน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานนี้มีนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าร่วมอบรมกว่า 690 นาย ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3  จ.นครราชสีมา

linkk

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

www.interlink.co.th