เส้นทางสู่ความสำเร็จของ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณกฤษฎา ปานบำรุง ประธานบริษัท

Share

Loading

 

390336A

ในยุคปัจจุบันการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือบรรลุไปถึงเป้าหมายในแต่ละปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีการแข่งขันกันที่สูง ทุกบริษัทต่างต้องนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ แม้กระทั้งการแข่งขันเรื่องราคา ซึ่งนั้นทำให้เกิดการนำราคามาเป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจซื้อขายสินค้ามากกว่าประโยชน์และวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน บริษัท ซีซีทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณกฤษฎา ปานบำรุง ประธานบริษัท ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายกับวงการธุรกิจนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ รวมถึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีเทคโนโลยีที่ตรงความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งสามารถนำมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในยุคนี้

            บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท พร้อมระบบบริหารงานคุณภาพภายใต้มาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ นั่นคือ ISO 9001 : 2015 บริษัทฯ เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อาทิ BOSCH จากประเทศเยอรมนี และ Honeywell จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งรับวางระบบ Smart City ที่ปัจจุบันเริ่มมีการต่อยอดการทำเมืองอัจฉริยะเพื่อตอบสนองตามนโยบายจากทางภาครัฐ  อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Software ให้รองรับการใช้งานควบคู่กับระบบ Hardware และตอบโจทย์ ระบบ Smart City Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการในชีวิตประจำวันของคนไทยอีกด้วย

คุณกฤษฎา ปานบำรุง ประธานบริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงเป้าหมายในปีนี้ว่า

            “ช่วงครึ่งปีแรก ทางบริษัทมีแนวคิดต้องการต่อยอดโครงการระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นในเชิงรุกมากขึ้น โดยเราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่และสนับสนุนการส่งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart City รวมถึงพยายามเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานหลักในฐานะผู้ขับเคลื่อนระบบเมืองอัจฉริยะตามนโยบายภาครัฐ โดยการเข้าร่วมลงทุนและคอยให้การ Support ทั้งทางด้านอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อทำแผนการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงในครึ่งปีหลัง พร้อมกันนี้ทางบริษัทจะดำเนินงานให้มีการออก Road Show มากขึ้นเพื่อช่วยกระจายข่าวสารให้เข้าถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะช่วยในเรื่องกระตุ้นการตลาดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มอัตราความถี่มากขึ้น เพราะระบบ Smart City จะต้องมีการร่วมอบรมและพัฒนาต่อยอดทั้งระบบ HARDWARE และ SOFTWARE ให้ตอบสนองได้ทัน พร้อมกับก้าวทันทุกๆ เทคโนโลยี รวมถึงสามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของทั้งหน่วยงานและผู้ใช้งานจริง”

ถึงแม้สภาวะการแข่งขันเรื่องราคาในยุคปัจจุบันจะมีการปรับตัว แต่ฐานของตลาดระบบกล้องวงจรปิด CCTV นั้น จะยังสามารถขยายตัวได้อีกมากพอสมควร

            “จากการศึกษาสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ผมคาดว่าอีก 1-2 ปี ส่วนแบ่งการตลาดระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในประเทศ จะขยายตัวขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้นถึงกว่า 1 หมื่นล้านบาท สืบเนื่องจากการขยายตัวและการเริ่มเล็งเห็นประโยชน์ของ Smart City กันมากยิ่งขึ้น โครงการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐจะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการลงทุนซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีคุณภาพสูงเกือบ 70% ของมูลค่าตลาดรวม สัดส่วนนี้จะยังคงที่ไปถึงปีหน้า ถึงแม้ว่าภาคเอกชนจะเริ่มหันมาลงทุนกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV ผสมระบบ AI เพื่อต่อยอดด้านการผลักดันตลาดให้เพิ่มมูลค่าขึ้นก็ตามที”

IMG_2223    IMG_2243

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล การันตีได้จากรางวัลมากมาย ดังนี้

   – ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจ ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพและบริการ
   – SMEs ดีเด่นประจำปี 2561 สำหรับธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
   – CERTIFICATE Bosch Security and Safety Systems hereby acknowledges
   – CERTIFICATE OF APPOINTMENT is an Authorized Distributor of Honeywell for Security
   – Region Top Distribution Partner Thailand
   – Top – Advantage Line Sales Partner Award
   – Best – Performing Distributor Gold Award From Robert Bosch
   – ยอดขาย BOSCH Advantage Line สูงสุดในอาเซียนสองปีซ้อน
   – ยอดขาย Honeywell SMB สูงสุดสองปีซ้อน

 

390349

หลักการบริหารงานและวิสัยทัศน์ที่ทำให้มาถึงจุดแห่งความสำเร็จได้ คือการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

            “บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด พวกเราทุกคนยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจของเราภายใต้แนวคิดในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งการเป็นผู้นำจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของพันธมิตรนี่เอง จึงนำมาซึ่งการเพิ่มมาตรฐานความรู้และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพในการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ”

“วิสัยทัศน์ของบริษัท  ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด คือ มุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยี”

            คุณกฤษฎายังกล่าวอีกว่า “ความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่เริ่มลงมือทำ การปล่อยให้สิ่งที่ฝันหรืออยากจะทำเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิด โดยไม่เริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง เชื่อได้เลยว่าความสำเร็จที่คิดหรือใฝ่ฝันย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริง ผมเป็นคนที่ไม่เคยปล่อยให้โอกาสที่เข้ามาในชีวิตหลุดลอยไปเลย ผมจะทำให้มันดีที่สุดทุกครั้งที่ได้โอกาสนั้นมา และนั่นจึงทำให้ผมประสบความสำเร็จเช่นในทุกวันนี้”

390351

ฝากถึงผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทรวมถึงพาร์ทเนอร์

            “ขณะนี้มีการรวมตัวของบุคคลและผู้ประกอบการไทยกว่า 500 ราย ในการร่วมกันพัฒนา CCTV เทคโนโลยี AI มาผสมกับแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานที่หลากหลายขึ้น เช่น เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการระบบจราจร ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ธุรกิจสายงานนี้เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมากมายตลอดทุกสภาพเศรษฐกิจไม่ว่าจะขึ้นหรือลง เพราะประชาชนทุกคนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลา จึงใคร่ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันรักษาสมดุลและความน่าเชื่อถือของการทำงานระบบ Security Thai ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อว่าจะช่วยสร้างระบบให้ประเทศไทยได้หลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต” คุณกฤษฎา กล่าวทิ้งท้าย

cctv-th-111

 บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
143 สวนสยาม ซอย 7 ถนนสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 02-919-6600

cctv.co.th