บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลิตี้ จำกัด รับสมัครพนักงาน SMART DRIVER

Share

Loading

บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลิตี้ จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ SMART DRIVER

เงินเดือน 15,000

ค่าล่วงเวลา

เบี้ยเลี้ยงกรุงเทพฯ เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าที่พักค้างคืน

ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย, หญิง

– อายุไม่เกิน 45 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้

– วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป

– ไม่มีประวัติอาชญากรเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

– บุคลิกสุภาพเรียบร้อย ไม่ระเบิดหู ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

– ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

– มีใบขับขี่ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป

– ชำนาญเส้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

– มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีใบขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้เรื่องรถและกฎจราจรเป็นอย่างดี

– มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

– มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์คับขันได้ดี

– ชอบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

– มีบุคลิกคล่องแคล่ว สุภาพ เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

– รักการบริการผู้อื่น มีความอดทนสูง

– พูดและอ่านภาษาไทยได้ในเกณฑ์ดี

– มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเบื้องต้น

– สื่อสารภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ

2 สำเนาบัตรประชาชน

3 สำเนาทะเบียนบ้าน

4 สำเนาใบขับขี่

5 สำเนาวุฒิการศึกษา

6 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

7 เอกสารการผ่านงาน วุฒิบัตรผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)

 

โทรสอบถาม สมัครงาน ติดต่อ

02-408-2115 (ฝ่ายบุคคล)

063-313-7877 (เอก)

ssmco3003

บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลิตี้ จำกัด

703 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2408 2115

www.sammitrsmartdrive.com