สัมภาษณ์พิเศษนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง คุณสมยศ เลิศลำยอง

Share

Loading

โครงการ Smart City เทศบาลเมืองเบตง

K Somyot

จุดเริ่มต้นของโครงการ Smart City ในเมืองเบตง

            “หน้าที่เราก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน การบำบัดทุกข์ก็คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ส่วนบำรุงสุขก็คือเราทำยังไงให้เมืองพัฒนาและมีความปลอดภัยมั่นคง หลังจากนั้นเศรษฐกิจจะตามมาเอง สุดท้ายประชาชนก็ได้คุณภาพชีวิต เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะหนีไม่พ้นก็คือ Smart City นั่นเป็นคำตอบสุดท้ายของเมืองทั้งโลก”

Smart City ในส่วนไหนที่เบตงต้องการนำมาใช้งานเป็นพิเศษ

            “เริ่มต้นก็เน้นเป็นเรื่องความปลอดภัย เพราะเบตงอยู่ในโซนสามจังหวัดที่ไม่สงบ ต้องหาว่าเราจะทำอย่างไรให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อรู้ทันโจรได้ หรือเมื่อไหร่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราต้องจับโจรได้ จากนั้นก็เรื่องจราจร เมื่อสนามบินเสร็จเรียบร้อยนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องปรับด้านการจราจร อีกทั้งเรื่องจอดซ้อนคันหรือจอดไม่เป็นระเบียบ รวมถึงกำลังทำสถานีขนส่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ส่วนนี้เราก็ต้องดูแลด้วยเช่นกัน”

            “ต่อมาด้านสิ่งแวดล้อมก็คือขยะ ต้องทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ขยะมันมีเพิ่มมากขึ้น เพราะเราไม่รู้ว่าในถังขยะนั้นจะมีระเบิดหรือเปล่า นอกจากระเบิดแล้วยังมีของเสียและสารพิษอีกต่างหาก จึงไม่มีใครอยากให้ตั้งอยู่หน้าบ้าน เราจึงตัดปัญหาว่าไม่ต้องการให้มีถังขยะ โดยจะรับขยะเป็นช่วงเวลาแทน รวมทั้งเรื่องสุนัขจรจัดหรือสุนัขไม่มีเจ้าของ จะให้มาเพ่นพ่านในเมืองท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้ ตอนนี้เรากำลังดำเนินการจัดระเบียบสุนัข”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความพร้อมในการเข้าสู่ Smart City

            “ประชาชนคือผู้ใช้บริการและเราก็ต้องให้บริการ อย่างที่บอกถึงเรื่องจราจรก็แน่นอนว่าประชาชนจะปลอดภัยและรถก็ไม่ติด เรื่องของขยะกับสุนัขก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์อยู่แล้วเช่นกัน”

            “ด้านความพร้อมเราเริ่มจากการพึ่งพาตัวเอง เริ่มทีละจุดทีละเรื่อง เราไม่รู้ว่าจะได้งบเท่าไหร่หรือเขาจะสนับสนุนแบบไหน สิ่งที่เราต้องทำไว้ก่อนนั่นคือยืนขึ้นด้วยตัวเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องอาศัย Depa หรือข้อกฎหมายของรัฐบาลก็คือนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนว่าต้องพาเงินมาด้วยแล้ว GDP ก็จะเกิด พอนักท่องเที่ยวมามากขึ้น นักลงทุนก็จะตามมาเพื่อรองรับกับรายได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ เงินเข้ามาเมืองก็เติบโตขึ้น”

ต้องการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง

            “ผมคิดว่าหน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ควรเข้ามาช่วย อะไรที่พอจะช่วยได้ก็มาร่วมกันทีละนิดทีละหน่อย ส่วนสิ่งสำคัญที่รัฐจะต้องช่วยทำก็คือ  Wi-Fi ราคาถูก เพราะมันคือต้นทุน เอกชนบางครั้งลงทุนเอง เขาก็จะสนับสนุนในส่วนของเขาเองอยู่แล้ว Wi-Fi จึงเป็นสิ่งที่รัฐต้องทำ และเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศ เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้สะดวกรวดเร็วที่สุด ถ้าเป็นอย่างนั้นคนจะเข้ามามากมาย แต่ถ้าหากว่าช้าเขาก็ไม่อยากมาอีก เพราะฉะนั้นรัฐต้องเข้าไปช่วย ด้าน Smart City เองก็มีส่วนช่วยด้วย ถือเป็นตัวนำการพัฒนาประเทศเลย”

            “อยากให้รัฐบาลเปลี่ยนกฎหมายเช่นเดียวกับเมืองเซินเจิ้นที่พัฒนาขึ้นเพราะเปลี่ยนกฎหมาย และผมอยากเสนอให้คนจีนมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า เพราะเบตงเป็นเมืองไชน่าทาวน์ คนเบตงเองพูดภาษาจีนได้ไม่น้อย วัฒนธรรมของประเทศจีนเรายังคงรักษาไว้ได้ดี สิ่งนี้คือวัฒนธรรมนำพาการท่องเที่ยว”

สุดท้ายนี้คุณสมยศกล่าวทิ้งท้ายว่า

            “เบตงจริงๆ แล้วเป็นเมืองลับแลที่มีศักยภาพ เพียงว่าไม่มีผู้นำไปจุดหรือไปขุด แต่เมื่อรัฐบาลกลางรู้จึงมีนโยบายที่แม่นยำออกมาคือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่เน้นการท่องเที่ยว หลังจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เชื่อว่าจะทำให้เมืองเบตงมี GDP มากที่สุดของประเทศ Smart City นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศ สุดท้ายนี้ผมอยากให้เมืองเบตงมีความสงบสุข และขยายผลไปสู่ความมั่นคงของสามจังหวัด”

 

ทางด้านของผู้ที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือ คุณกฤษฎา ปานบำรุง ประธานบริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงทิศทางการมีส่วนร่วมใน Smart City ของเบตงว่า

            “แน่นอนที่สุดว่าอย่างแรกของการทำ Smart City คือต้องเข้าไปรับรู้และแก้ปัญหาเมืองก่อน เพื่อจะตอบโจทย์กับคนในพื้นที่เองและทำให้คนในเมืองมีความสุข บางจุดเราสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนโดยที่ภาครัฐเองอาจจะไม่ต้องลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงแค่เรารู้ปริมาณของนักท่องเที่ยวจริงๆ เพราะทางภาคเอกชนเองมองว่า บางตัวที่เราลงทุนแล้วได้ Come in เราก็พร้อมที่จะลงทุน แต่เมืองก็ต้องช่วยในเรื่องของการสนับสนุนและในเรื่องของกฎระเบียบรวมถึงเงื่อนไขให้ชัดเจน เอกชนจะได้กล้าลงทุน ทำให้ลดปริมาณการใช้งบประมาณของภาครัฐ ส่วนเอกชนก็จะได้เข้ามาช่วยด้วย นี่คือการช่วยกันทั้งสามฝ่ายเลย”