IDIS เพิ่มความปลอดภัยข้อมูลกล้องวงจรปิดด้วย Critical Failover

Share

Loading

การป้องกันแบบหลายชั้นจาก IDIS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อต้องเผชิญกับข้อจำกัดและเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

            IDIS ได้เปิดตัวเทคโนโลยีชุดคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอความสามารถในการเข้าแทนที่ ที่สำคัญและความอุ่นใจต่อผู้ใช้งานในการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัท โดยการนำระบบเดิมที่มีอยู่ ทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณสมบัติทดแทนความล้มเหลวระบบใหม่ IDIS จะระบุถึงภัยคุกคามหลายอย่าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังวิดีโอที่สำคัญด้วย IDIS Critical Failover ซึ่งประกอบด้วย 5 ความสามารถที่เสริมสร้างความทนทานต่อความผิดพลาดของโครงสร้าง CCTV พื้นฐานของคุณ

            “————-หากส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างการเฝ้าระวังวิดีโอล้มเหลว สิ่งสำคัญที่ดุณจะต้องพิจารณาระหว่างการเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีสำหรับป้องกันการล้มเหลว หรือการจัดทำระบบสำรองแบบเต็มรูปแบบเหมือนกับระบบโครงสร้างหลักทุกประการ จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองเวลาในการดำเนินการ IDIS Critical Failover สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและลดความยุ่งยากดังกล่าวผ่านการรวบรวมความสามารถหลายชั้นที่กระจายอยู่ทั่วอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐานของคุณ————-”

Keith Drummond

Senior Director, IDIS America กล่าว:

IDIS Critical Failover ประกอบด้วยขั้นตอนการป้องกัน 5 ขั้นดังนี้

critical 2

Temporary Smart Failover

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับความไม่เสถียรของเครือข่าย Temporary Smart Failover ข้อมูลจะเริ่มบันทึกลงในส่วนความจำชั่วคราวในกล้อง (Session Buffer อย่างน้อย 60MB), เพื่อให้แน่ใจไม่มีข้อมูลขาดตอนไปยังเครื่องบันทึก (NVR)

critical 3

Smart Failover

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายที่นานขึ้น เช่น ความล้มเหลวของการเชื่อมโยงระหว่างกล้อง IP และเครื่องบันทึก (NVR), Smart Failover จะทำงานทันทีเมื่อกล้อง IPและ NVR ถูกตัดการเชื่อมต่อ กล้องจะเริ่มบันทึกภาพไปที่ SD Card ภายในกล้องเพื่อบันทึกข้อมูลที่คุณภาพเดิมจนถึงครึ่งหนึ่งของความจุภายใน SD Card จากนั้นระบบจะทำการปรับปรุงคุณภาพในการบันทึกอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลวิดีโอยังคงถูกจัดเก็บครบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง สำหรับ SD Card ที่มีขนาดความจุ 32GB ที่ H.265  และเมื่อสัญญาณระบบเครือข่ายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องบันทึก (NVR) โดยอัตโนมัติ ให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้บันทึกไว้

critical 4

Storage Redundancy

Storage Redundancy มีอยู่ในกลุ่มเครื่องบันทึก DR-8000 Series ซึ่งสนับสนุนการป้องกันข้อมูลสูญหายในรูปแบบ RAID 1, RAID 5 หรือ RAID 10 ด้วยการสนับสนุน RAID 1 เครื่องบันทึกจะทำการเก็บสำเนาข้อมูลที่เหมือนกันสองชุด ดังนั้น หากหน่วยจัดเก็บข้อมูลใดไม่สามารถใช้งานได้ ระบบจะดำเนินการกู้ข้อมูลคืนได้จากข้อมูลที่สอง และด้วย RAID 5 เก็บข้อมูลความเท่าเทียมกันเพิ่มเติมในตำแหน่งที่แยกจากกัน

โดยระบบจะมีความซ้ำซ้อนมากกว่า แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า RAID 1

critical 5

NVR Failover

เป็นรูปแบบการช่วยป้องกันความล้มเหลวการทำงานของเครื่องบันทึกทั้งหมด ซึ่งระบบจะดำเนินตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึกหลักอย่างต่อเนื่องเสมอ และเมื่อเครื่องบันทึกหลักมีการทำงานล้มเหลว เครื่องบันทึกสำรองจะดำเนินการทำงานแทนทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูลและการลดเวลาตอบสนองของ failover

critical 6

Native Dual Power Supply

สุดท้ายคือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้านอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า Dual Power สำหรับเครื่องบันทึก (DR-8364D) จะทำการจ่ายกระแสไฟทดแทนเมื่ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าหลักทำงานล้มเหลวเพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลสูญหาย

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ IDIS Critical Failover ในรูปแบบวิดีโอได้ที่ https://youtu.be/GTbVSJEmEe8

IDIS Logo

บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

42 อาคารเดอะพอล ชั้น 4 ห้องเลขที่ 401 ซอยสุขุมวิท 64
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

www.idisglobal.com