Issue 21: SEP – NOV 2018 สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย Thai Intelligent CCTV Association

Share

Loading

SSM 21 book_Page_01สวัสดีครับท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยสำคัญและมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเรา ดังจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ปัญหาในอดีตได้คลี่คลายลงไปเมื่อเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้น และในอีกด้านหนึ่งก็จะพบว่าการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน

ฉะนั้นผู้ที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสแห่งการพัฒนาเท่านั้นจึงจะอยู่รอดในท่ามกลางโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และซับซ้อน

ด้วยเหตุนี้การเกาะติดข่าวสาร สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่ง Security Systems Magazine ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเกาะติดสถานการณ์อย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับสารประโยชน์อย่างเต็มที่่

โดยในฉบับนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรเชิญเปิดอ่านได้เลยครับ

บรรณาธิการ

September-October-November

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก