Bosch จัดประชุมผู้แทนจำหน่าย

Security and Safety Systems 2019

Share

Loading

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาคาร ได้จัดประชุมผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2562 ที่โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีผู้แทนจำหน่ายจากทั่วประเทศมาร่วมงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจำหน่าย ได้แก่ นายเอกรินทร์ วัชรยิ่งยง ผู้จัดการทั่วไป, มร. ไมเคิล โกะ ผู้อำนวยการสำนักงานขายประจำภาคพื้นอาเซียน และ มร. โจเซฟ โหงว ฮง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด และผู้แทนจำน่ายที่ได้รับมอบโล่รางวัล ได้แก่ บริษัท พี ซี โอ เอ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท สมาร์ทไลฟ์ ซิสเต็ม จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

 

 

 

 

Bosch LOGO

บริษัท โรเบิร์ด บ๊อช จํากัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5 เลขที่ 2525
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย 10110 กรุงเทพฯ
โทร : +66 2 012 8888

www.boschsecurity.com/th