โครงการความร่วมมือการพัฒนา IT Platform

Share

Loading

เพื่อนำไปใช้ในโครงการ Smart City ทั่วประเทศ

NUCHITPHOTO (257)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการความร่วมมือการพัฒนา IT Platform เพื่อนำไปใช้ในโครงการ Smart City ทั่วประเทศ

โดยจุดเริ่มต้นของโครงการคือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ภาคคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Point IT Consulting โดย คุณประกอบ จ้องจรัสแสง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งทาง Point IT Consulting เองเป็น Partner อยู่กับทาง Teleste จากประเทศฟินแลนด์ จึงทำให้เราได้มีเครือข่ายกับบริษัทระดับชั้นนำของโลก มาทำในส่วนงาน IT Platform ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ตอนนี้เรารับนโยบายของรัฐบาลมาทำโมเดล Smart Campus เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา Smart City ตามหัวเมืองต่างๆ ของประเทศ ทำให้เราได้คู่ความร่วมมือที่เข้มแข็ง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การขับเคลื่อนในเรื่อง Smart City โดยใช้ IT Platform นั้นทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

NUCHITPHOTO (176)

            อนาคตในส่วนของงานอื่นๆ คิดว่าจะมีอะไรต่อยอดเพิ่มเติมจากตรงนี้เป็นโปรเจกต์ที่จะมอนิเตอร์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในระบบอัจฉริยะเพื่อเสริมคุณภาพชีวิต และทำให้เมืองทั้งหลายน่าอยู่มากขึ้น รวมถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆ คิดว่าหากมีเรื่องระบบ IT ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ก็จะทำให้การทำงาน การติดตามข้อมูลต่างๆ การดูแลระบบความปลอดภัย รวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ให้คุณภาพชีวิต สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่คิดว่าจะทำให้มีคุณภาพดีมากขึ้น แล้วก็ใช้งานได้จริง มีความทันสมัยรวมไปถึงการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความร่วมมือและพัฒนาเพื่อให้มีการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษ สิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดีขึ้น ปราศจากฝุ่นควันอย่างที่เรากำลังประสบปัญหากันอยู่ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นทิศทางหลักที่ทำให้มีความทันสมัย ในขณะเดียวกันก็เกิดความสะดวกสบายและสภาพของสิ่งแวดล้อมยังดีขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกับหลัก BCG ที่เราทำอยู่ในเรื่องของ Green Society และเรื่องของ Zero waste การรีไซเคิลต่างๆ ทำให้การลดขยะ นำสิ่งเหลือใช้มาทำให้ได้ประโยชน์ ต้องอาศัยการพัฒนาทางด้าน IT เพื่อทำให้เราเข้าสู่สังคม 4.0 อย่างแท้จริง

NUCHITPHOTO (253)

            ในส่วนของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและ Teleste ทางสถานทูตฟินแลนด์ที่ประจำอยู่ในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งให้ความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกอัครราชทูตเองท่านก็เป็นผู้เชื่อมสัมพันธไมตรีในการที่ทำให้บริษัทจากประเทศฟินแลนด์ โดยเฉพาะ Teleste ที่เป็นผู้นำด้าน IT ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นความกรุณาเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยประสานงานและให้การสนับสนุน อีกทั้งภายในงานท่านก็เป็นเจ้าภาพในการลงนามทั้ง 3 ฝ่าย ของทางบริษัท Point IT Consulting , Teleste และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

NUCHITPHOTO (161)

            ด้าน Teleste เองเป็นครั้งแรกที่ออกมาทำงานร่วมกับต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เกิดความร่วมมือนี้ขึ้น เพราะโอกาสนี้จะทำให้การพัฒนาความรู้ การวิจัยด้านการเรียนการสอน รวมถึงด้าน IT ระบบเครือข่ายต่างๆ ที่เราพัฒนาอยู่นั้น จะได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Teleste ในการนำมาสร้างงานวิชาการของเราให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีการนำประโยชน์ไปพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและ Teleste รวมถึง Point IT Consulting  มา ณ โอกาสนี้

NUCHITPHOTO (159)

 

www.pointit.co.th

scit.surat.psu.ac.th