CCTV DESIGN คู่มือช่างโทรทัศน์วงจรปิด (ตอนที่ 1)

Share

Loading

จุดประสงค์ของ CCTV คือ อะไร

เป้าหมาย คือ ภาพ (Picture : Image)
สิ่งที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คือ ภาพ เพราะภาพบอกเล่าเรื่องราวได้ดังคำที่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ไม่เพียงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น กล้องทุกชนิดก็ให้ภาพ ทุกคนมีกล้องเพื่อเก็บภาพเพราะภาพ คือ จุดประสงค์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ภาพกับการรักษาความปลอดภัย

ภาพ เป็นภาษาสากล ที่สื่อสารได้ดี (บอกเล่าเรื่องราว)
ภาพ เป็นพยานหลักฐานที่ดี
ภาพ สามารถนำมาวิเคราะห์ได้
ภาพมีความสำคัญสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยมาก ช่วยให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้ง่าย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงทำให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด มีอยู่ในทุกที่ เป็นระบบที่ทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

PTP-11

ภาพที่นำไปใช้งาน คือ ภาพที่บันทึกไว้

ภาพที่นำไปใช้ คือ ภาพที่บันทึกไว้ เครื่องบันทึกหรือระบบการบันทึกภาพ จึงมีความสำคัญมากในระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบการบันทึกภาพจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และจากการเข้าถึงทางเครือข่าย

ทำไมต้องเป็นโทรทัศน์วงจรปิด

คุณสมบัติของโทรทัศน์วงจรปิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คือ
1. เป็นเครื่องมือป้องปราม Deterrent
2. เป็นเครื่องมือลาดตระเวณ Surveillance
3. เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ Detect
4. ใช้วิเคราะห์ได้ Analytic
5. ใช้เพื่อทบทวนเหตุการณ์ Re-evaluate
6. ใช้ในงานสืบสวน Investigation
7. เป็นพยานหลักฐาน Evidence & Witness
8. พัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะได้ Artificial Intelligent (Ai)

โทรทัศน์วงจรปิดเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Security Devices) ที่ให้ประโยชน์ได้หลากหลายที่สุด จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โทรทัศน์วงจรปิด ได้เข้าไปอยู่ในระบบต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic) และได้มีระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ยิ่งทำให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด

PTP-12

ปัญหาของโทรทัศน์วงจรปิด 

ปัญหาหลักของโทรทัศน์วงจรปิด คือ
– เสียบ่อย เสียง่าย โดยเฉพาะกล้องที่อยู่นอกอาคาร
– ไม่มีการบำรุงรักษา
– ไม่มีภาพเพราะระบบบันทึกภาพเสีย
 – ภาพที่บันทึกไว้ไม่ชัด ภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้

โทรทัศน์วงจรปิดเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทำงาน 24/7 จึงต้องมีความน่าเชื่อถือ Reliability และความคงทน Durability โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบันทึกภาพ

 

ทำไมต้อง Design

1. ตรงตามความต้องการ หรือวัตถุประสงค์
2. สามารถวางแผนงานได้
3. เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. ความคุ้มค่ากับการลงทุน
การออกแบบเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับการทำงานด้านวิศกรรมทุกประเภท ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยราคาแพง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับการลงทุน และช่วยให้การวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

123654

ใครเป็นผู้ Design

การออกแบบเป็นหน้าที่ของผู้เชื่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในระบบโทรทัศน์วงจรปิด
โดยการออกแบบเริ่มจากแนวคิด (Conceptual) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ข้อมูลเพียงพอ (Data & Information) จึงทำให้มั่นใจว่า การออกแบบจะได้ระบบที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์
ออกแบบอะไร
การออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด มีหลายมิติ เช่น
ออกแบบระบบ System Design
ออกแบบระบบสื่อสัญญาณ Media Design
ออกแบบไฟฟ้า Power Design
ออกแบบเครือข่าย Network Design
ออกแบบการติดตั้ง Installation Design
ออกแบบการใช้งาน Function Design
ออกแบบห้องควบคุม Control Room Design
ออกแบบความละเอียดของภาพ Image Resolution Design

การออกแบบแต่ละส่วนมีความสำคัญต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด ที่จะทำให้ทั้งระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบระบบ (System Design) ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องภาพ ที่เป็นเป้าหมายของโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อภาพเป็นสิ่งที่ต้องการจาก CCTV จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบความละเอียดของภาพ : Image Resolution Design