การบันทึกวีดีโอเพื่อการตรวจตราเฝ้าระวังแบบ “อัจฉริยะ” มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถต่อยอดดำเนินการได้

Share

Loading

โดย คริสโตเฟอร์ เบอร์กีย์ รองประธานฝ่าย Embedded and Integrated Solutions เวสเทิร์น ดิจิตอล

ตลาดกล้องเพื่อการรักษาความปลอดภัยมีขนาดใหญ่ในระดับโลกซึ่งได้แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้งานระบบวีดีโอเพื่อการตรวจตราเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจและภาครัฐบาล รวมถึงภัยคุกคามต่อสาธารณชนที่เพิ่มสูงขึ้น กล้องวงจรปิดจึงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งภายในอาคารและโดยรอบอาคารที่ทำการรัฐบาล กรมทหาร สำนักงานธุรกิจ ธนาคาร ศูนย์กลางการเดินทางขนส่ง คาสิโน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กีฬา สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ อีกมากมาย

การตรวจตราเฝ้าระวังไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการรักษาความปลอดภัยอีกต่อไป แต่ในหลายกรณียังสามารถใช้ประโยชน์และนำมาซึ่งข้อมูลสำคัญจากวีดีโอที่บันทึกได้ ซึ่งรวมถึงการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทำการจับจ่ายใช้สอยหรือการบริหารจัดการสถานที่จอดรถหรือการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันการได้เห็นโดรนบินลอยอยู่กลางอากาศเพื่อจับภาพและวีดีโอตามสถานที่ก่อสร้างหรือเรือกสวนไร่นาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไป

ดังนั้น ตลาดวีดีโอเพื่อการตรวจตราเฝ้าระวังจึงกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสูงกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มขึ้นถึง 7.5 หมื่นล้านเหรียญภายในปี พ.ศ. 2565 พร้อมกับมีอัตราเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง 2565 อยู่ที่ 15.4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี การตรวจตราเฝ้าระวังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่วิธีการบันทึกข้อมูล แต่อยู่ที่การใช้งานข้อมูลเพื่อการดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้แค่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานฟาสต์ดาต้าหรือข้อมูลที่มีความเร็ว (Fast Data) ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกได้เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานบิ๊กดาต้าหรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เมื่อต้องการ การบันทึกวีดีโอไม่ใช่แค่การจัดเก็บข้อมูลอีกต่อไป แต่คือสิ่งที่เราสามารถดำเนินการต่อยอดได้เมื่อบันทึกข้อมูลไว้ที่ช่วยให้เกิดการใช้งานวีดีโอ “อัจฉริยะ” ยุคใหม่

ทำความรู้จัก “วีดีโออัจฉริยะ”

วีดีโออัจฉริยะ คือความก้าวหน้าจากข้อมูลภาพสู่ข้อมูลเชิงลึก เปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อการพิสูจน์พยานหลักฐานและการชมย้อนหลังไปสู่การวิเคราะห์และทำความเข้าใจบริบทของข้อมูลที่บันทึกไว้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอัลกอริทึ่มจากการบิ๊กดาต้าเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีและการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ฟาสต์ดาต้าเหล่านี้ประกอบด้วย

  • การบริหารจัดการที่จอดรถที่ซึ่งสามารถใช้การวิเคราะห์เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่มีการใช้ที่จอดรถมากที่สุด การใช้งานที่จอดรถคนพิการ พื้นที่ที่มีความหนาแน่น ระยะเวลาจอดรถโดยเฉลี่ย และรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้
  • ทำการวิเคราะห์การผลิตเครื่องจักรเพื่อกำหนดผลตอบแทน ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหรือที่กำลังจะเกิดขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและการขาดประสิทธิภาพ การดูแลรักษาในอนาคต และช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานสูงสุด
  • วิเคราะห์ความชื่นชอบของลูกค้าในร้านค้าปลีกเพื่อกำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาในร้าน สำรวจเพศและอายุของลูกค้า ระยะเวลาที่อยู่ในร้านค้า การใช้จ่ายโดยเฉลี่ย และการดึงดูดลูกค้าจากการตั้งแผงร้านค้าใหม่
  • การใช้โดรนตรวจตราเฝ้าระวังในภาคเกษตรกรรมที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อสำรวจเรือกสวนไร่นาและพื้นที่โดยรอบ วินิจฉัยคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร กำหนดผลตอบแทนที่จะได้รับ ติดตามปศุสัตว์และการบริโภคอาหาร รวมถึงสำรวจประชากรแมลงและศัตรูพืช
  • ใช้งานในเมืองอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างความปลอดภัยและกำหนดข้อมูลด้านการอพยพ โดยสามารถประสานงานกับข้อมูลสภาพอากาศและการจราจรเพื่อกำหนดเส้นทางการอพยพออกจากเมืองได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ความจำเป็นในการใช้ศักยภาพอันชาญฉลาดจากการบันทึกวีดีโอเพื่อการตรวจตราเฝ้าระวังและการพัฒนาระบบการตรวจตราเฝ้าระวังบนพื้นฐานของระบบคลาวด์ นำไปสู่พัฒนาการของกล้องอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ขอบเครือข่าย กล้องที่มีระบบขอบเครือข่ายเหล่านี้มีองค์ประกอบด้านการประมวลผลที่ทรงพลังและมีอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลในตัวที่เอื้อต่อการบันทึกและวิเคราะห์ (ที่ซึ่งข้อมูลเกิดขึ้นและถูกจัดเก็บไว้) ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายหรือค่าความหน่วงเวลา

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน

หน่วยงานภาครัฐกำลังค้นหาชายผู้สูงอายุที่มีสภาพจิตบกพร่องรายหนึ่งที่หายตัวไปและอาจต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาเชื่อว่าผู้สูงอายุรายนี้เข้ามาในร้านค้าและเดินออกไป ถ้าเป็นการใช้งานบิ๊กดาต้า ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบวีดีโอมากมายที่ถูกบันทึกไว้โดยต้องดูย้อนหลังเพื่อค้นหาชายผู้สูงอายุรายนี้ในร้านค้า และอาจต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกำหนดพฤติกรรมของชายคนนี้และระบุเวลาที่เขาเข้ามาและออกจากร้านค้าก่อนจะดำเนินการต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้ามีขึ้นหลังจากเกิดเหตุแล้ว

การใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมจากบิ๊กดาต้าและฟาสต์ดาต้ามุ่งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที เมื่อชายผู้สูงอายุเข้ามาในร้านค้า แอปพลิเคชั่นบิ๊กดาต้าสามารถทำการตรวจจับใบหน้าได้แบบเรียลไทม์จากสัญญาณวีดีโอ พร้อมเปรียบเทียบใบหน้าของผู้สูงอายุรายนี้กับฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใบหน้า ถ้ามีการตรวจพบอัตลักษณ์ใบหน้า แอปพลิเคชั่นจะแจ้งเตือนเพื่อช่วยเหลือชายผู้สูงอายุที่กำลังเศร้าโศกและช่วยนำเขากลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

กลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูล

บิ๊กดาต้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ฟาสต์ดาต้ามีความเร็วสูงขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกัน กลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูลไม่ได้อยู่ที่การรวบรวมวีดีโอทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์หลักซึ่งมีราคาแพงและต้องพึ่งพาประสิทธิภาพของเครือข่าย แต่เป็นการผสมผสานการจัดเก็บข้อมูลภายในตัวกล้องและปลายขอบเครือข่ายที่ช่วยให้วีดีโอและข้อมูลประสานกันในระยะที่หลากหลายตั้งแต่ปลายขอบและกลับสู่ระบบคลาวด์ที่โดยปกติแล้วเป็นที่จัดเก็บข้อมูลบิ๊กดาต้า ระบบวีดีโอเพื่อการตรวจตราเฝ้าระวังที่ใช้กล้องบันทึกข้อมูลในตัวและกลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูลประเภทนี้จะยกระดับการใช้งานและการบริการอย่างก้าวกระโดด ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ และมีความยืดหยุ่นรองรับการใช้งานโดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องบันทึกหรือเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบการตรวจตราเฝ้าระวัง

บทสรุป

การใช้งานฟาสต์ดาต้าสำหรับวีดีโออัจฉริยะไม่มีขีดจำกัดและถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้งานจริงเท่านั้น เรารวบรวมและสร้างข้อมูลปริมาณมหาศาลจากจุดกำเนิดข้อมูลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งบันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ขอบเครือข่ายอย่างกล้องวงจรปิด การมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกได้แบบเรียลไทม์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานวีดีโออัจฉริยะซึ่งข้อมูลวีดีโอนั้นช่วยสร้างประโยชน์และข้อมูลสำคัญที่ทำให้เกิดการต่อยอดดำเนินการต่อไปได้

###

WD

ประวัติผู้เขียน:
คริสโตเฟอร์ เบอร์กีย์

คริสโตเฟอร์ เบอร์กีย์ รับผิดชอบการพัฒนาและดำเนินงานกลยุทธ์โซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลแบบฝังในตลาดระบบเคลื่อนที่และการเชื่อมต่อของเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ยานยนต์ อุตสาหกรรม บ้านที่มีการเชื่อมต่อถึงกัน และการเชื่อมต่ออื่นๆ รวมถึง “อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์” ก่อนร่วมงานกับเวสเทิร์น ดิจิตอล มร. เบอร์กีย์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและด้านการตลาดที่ลักซ์เทรา บรอดคอม มัลติลิงค์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น และแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์เซส เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเดรกเซล ชมข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sandisk.com และ www.wdc.com

แถลงการณ์การคาดการณ์ ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีแถลงการณ์การคาดการณ์ในอนาคตบางประการ ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูลแบบฝังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเวสเทิร์น ดิจิตอล กลุ่มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความจุ ความสามารถและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวกับการแถลงการณ์ ในอนาคตนี้ที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งรวมไปถึงและยังมีสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่น ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก สภาพธุรกิจและการเติบโตในระบบนิเวศของระบบจัดเก็บข้อมูล ผลกระทบจากราคาและสินค้าคู่แข่ง การยอมรับในตลาดและราคาวัตถุดิบของสินค้าโภคภัณฑ์และชิ้นส่วนเฉพาะของสินค้า การกระทำจากคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่คาดคิด การพัฒนาของเราและการแนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการขยายตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดด้านการจัดเก็บใหม่ๆ การควบกิจการและการร่วมทุน ความยุ่งยากหรือความล่าช้าด้านการผลิต ปัจจัยด้านความเสี่ยงอื่นๆ และความไม่แน่นอน ตามรายงานจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เรียกว่า “SEC”) รวมถึงรายงานตามช่วงเวลาล่าสุดซึ่งต้องการให้คุณได้ศึกษา เวสเทิร์น ดิจิตอล ไม่มีความตั้งใจใดๆ ในการปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

© 2018 Western Digital Corporation หรือเครื่องหมายของบริษัทในเครือ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้น ซึ่งสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด Western Digital เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนหรือเป็นเครื่องหมายการค้าของเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายอื่นทั้งหมดเป็นสมบัติของเจ้าของนั้น