SECURITY TECHNOLOGY TRANSFORMATION 2018

Share

Loading

สืบเนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยทั่วโลกต่างมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้งานในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกด้าน ทั้งปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และบนโลกอินเทอร์เน็ต การก่อการร้าย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์แยกแยะวัตถุและบันทึกเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุนำไปสู่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาเหล่านี้ได้

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น Security Systems Magazine จึงได้จัดงาน SECURITY TECHNOLOGY TRANSFORMATION 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อย่างยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดยอดเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์(The Ultimate Intelligent Security Technology and Network Solutions )

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดีรังสิต โดยมี พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในนามผู้แทน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจได้แก่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับกล้อง CCTV โดย อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Smart Living & Public Safety โดย คุณประกอบ จ้องจรัสแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด ในนามผู้แทน รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , Smart City ภูเก็ต โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลนวัตกรรม , เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับโครงการ Smart City ตัวอย่างจากเกาะสีชัง โดย อาจารย์นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

รวมไปถึงยังได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยจากภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่

Mirasys (Thailand)
DIGITAL FOCUS
GFIN (Thailand)
Royaltec International
AtlasIED(Thailand)
Widen
Vincitec
Inspire Communication
Panasonic Siew Sales Thailand
Thai IP Camera
NEC Corporation (Thailand)
ACA Pacific Group
WESTERN DIGITAL
VIVOTEK