INTERLINK THANK YOU CONCERT 2018

Share

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คือผู้นำด้านธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณของประเทศไทยได้จัดงาน INTERLINK THANK YOU CONCERT 2018 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี

โดยคุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และต่อเนื่องด้วยการแสดงดนตรี NUVO & J-jetrin บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดทั้งงาน