February – April 2018 : ความสำเร็จปฏิรูปโครงสร้างในระบบการขนส่งทางถนนด้วยเทคโนโลยี สู่การเป็น SMART Transport

Share

Loading

ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ การเดิน ทางออกต่างจังหวัดของผู้คนจำนวนมหาศาลถือ เป็นภาพที่พวกเราคุ้นชินกันเป็นประจำในทุก ๆ ปี รถยนต์ แน่นขนัดบนถนนสายต่าง ๆ ที่มุ่งออกต่างจังหวัด แต่เมื่อ ตัดภาพมาที่ท้องถนนใน กทม. เราจะเห็นภาพที่กลับ ตาลปัตร…เพราะ ถนนโล่ง รถราบางตา การจราจรคล่อง ตัว เพราะผู้คนเดินทางออกไปต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เมื่อมองในแง่ของผู้ที่อยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัย ภาพเหล่านี้สะท้อนให้เราต้องคำนึงถึง 2 เรื่องใหญ่ ๆ ด้วย กัน เรื่องแรกคือเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สิน เมื่อ เจ้าของบ้านไปต่างจังหวัด เรื่องที่สองคือเรืองของอุบัติเหตุ บนท้องถนน

ดังนั้นในวาระอันสำคัญเช่นนี้ Security Systems Magazine ขอนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในส่วน แรกคือเรื่องของระบบความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็น เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยจากแบรนด์ชั้นนำของ โลกหลากหลายแบรนด์ด้วยกัน รวมไปถึงส่วนที่สองคือบท สัมภาษณ์พิเศษท่านสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่ง ทางบก ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อบอกเล่าถึงมาตรการที่กรม การขนส่งทางบก ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ ใช้ จนสามารถแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่งผลให้ สามารถลดอัตราของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลได้อย่างเด่นชัด

และสุดท้ายนี้ทีมงาน Security Systems Magazine ขอน้อมจิต ตั้งใจอธิษฐาน ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดล บันดาล ท่านผู้อ่าน สุขสราญ วันสงกรานต์เปรมปรีดิ์เทอญ…

บรรณาธิการ
February – April 2018

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก