อินเตอร์ลิ้งค์ จับมือภาครัฐ จัดแข่งขันทักษะฝีมือสายสัญญาณปี 6 ชิงถ้วยพระราชทาน “Cabilng Contest 2018”

Share

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอกทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการรืการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้

2522

โดยรูปแบบการแข่งขันภายในปีนี้ ยังคงแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งภาคปฏิบัติการเป็นการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณ LAN และการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสาย COAXIAL โดยจะจัดรอบคัดเลือกทั่วทุกภูมิภาคคือ ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ภาคกลางที่จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

IMG_8164
 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในเดือน พฤศจิกายน ซึ่งครั้งนี้นับเป็นพระกรุณามหาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมทั้งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท นอกจากนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติจากนายกเทศมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

      นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถโครงการดังกล่าว สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.cablingcontest.com สอบถามเพิ่มเติมได้ โทร. 02-666-1111 ต่อ 363-374