โครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 6 (Cabling Contest 2018)”

Share

Loading

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่สุดในอาเซียน ได้จัดการแข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6 (Cabling Contest 2018)” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

โครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 6 (Cabling Contest 2018)” จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือไทยที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งในเวทีระดับอาเซียน (Asian Skill) และระดับโลก (World Skills) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไปในอนาคต ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 6 (Cabling Contest 2018) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา