สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ชุมชนเป็นสุข” และโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพ”

Share

Loading

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร นำโดยคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสมาคมฯ คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน นายกก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วย พล.อ.ต.หญิงลัดดาวดี มงคลอภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ดร.ทิพย์ อมาตยกุล นำทีมสมาชิกจัดโครงการ “ชุมชนเป็นสุข” และโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพ” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ใส่ใจสุขภาพ โดยมี คุณปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

44
Interlink Communication Public Company Limited
48 Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310
Tel. : +66 2666 1111 Ext. 369
Mobile : +66 8 5940 0648
E-mail : marcom@interlink.co.th