Why Build Smart?

Share

Loading

มีประชาชนและผู้คนจำนวนมากเกิดคำถามและข้อสงสัยเรื่องของเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ว่า คืออะไร? เพื่ออะไร?

หลังจากที่มีการก่อตั้ง Smart cities council ขึ้นในปี 2012 เพื่อกำหนดมาตรฐานของเมืองต่าง ๆ ที่จะก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่ถึงพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต ใช้เวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ตั้งแต่ 2012 – 2016 เมืองใหญ่ต่าง ๆ ในโลกใบนี้ พร้อมหน้ากันก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะกันอย่างพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง อเมริกา, ยุโรป, หรือทางฝั่งเอเชียเองอย่าง จีน, ญี่ปุ่น, หรือสิงคโปร์ เห็นได้ชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตในประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น แตกต่างอย่างชัดเจนกับประเทศรอบด้าน มีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐและเอกชน จนถึงบริษัทที่เกิดใหม่อย่าง startup ต่างเข้ามาร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์ของคนในประเทศอย่างมากที่สุด

สำหรับ Allied Telesis เองนั้น เราให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองอัจฉริยะเป็นอย่างมาก เพราะว่าเมืองอัจฉริยะไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงระบบเครือข่ายอัจฉริยะเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและความปลอดภัยของระบบ โดยที่ทั้งหมดนั้นจะต้องสามารถควบคุมและจัดการได้จากระบบจัดการส่วนกลางอย่างง่ายดายอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นจากการลงทุนที่เท่ากัน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ระบบเครือข่ายสำหรับเมืองอัจฉริยะในทุกวันนี้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงระบบเครือข่ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในความเป็นเมืองอัจฉริยะนั้น ต้องสามารถมอบคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่ดีให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นได้ ทำให้ต้องมีการควบรวมกันของอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งประเภทที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งเมื่อทุกอย่างทำงานสอดคล้องกันได้ จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงการสร้างเมืองอัจฉริยะ คนมักจะมองไปถึงการรื้อระบบเดิมทิ้ง หรือการลงทุนในระบบใหม่ทั้งหมด ในความเป็นจริงแล้วนั้น ในปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ ล้วนแต่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายได้ทั้งในรูปแบบมีสายและไร้สาย ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องรื้อระบบเพื่อลงทุนใหม่ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันผ่านทางระบบเครือข่ายได้เท่านั้น และเมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงเข้าหากันก็จะสามารถบริหารจัดการผ่านระบบศูนย์กลางได้อย่างง่ายดายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด, ระบบการตรวจสอบระดับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำคลอง, ระบบการตรวจสอบมลภาวะในเมือง รวมไปถึงการตรวจสอบระบบการทำงานของเครือข่ายเองด้วย

ถ้ามีคำถามว่าประเทศใดหรือเมืองใด น่าอยู่ที่สุดในโลก “นิวซีแลนด์” เป็นหนึ่งคำตอบที่ต้องออกมาจากปากของหลายๆ คนอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิต, การศึกษา หรือเทคโนโลยี ซึ่งนิวซีแลนด์เองนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Smart cities เช่นกัน อย่างที่เรารู้กันว่านิวซีแลนด์เองนั้นเป็นประเทศที่เป็นเกาะ โดยจะแบ่งออกเป็นสองเกาะ  นิวซีแลนด์ได้ทำการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างทั้งสองเกาะ ซึ่งทำให้ระบบการทำงานของประเทศทั้งหมดเชื่อมโยงกัน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นระหว่างกัน โดยระบบดังกล่าวทาง Allied Telesis เองได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นได้ และสำหรับในประเทศไทยนั้น Allied Telesis ยังมีส่วนร่วมในระบบการรักษาความปลอดภัยของเมืองใหญ่อีกหลายเมืองด้วยเช่นกัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด ที่จะทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ควรคำนึงถึงสำหรับระบบเครือข่ายที่จะต้องตอบโจทย์ของเมืองอัจฉริยะมีดังนี้

  • ต้องมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมจะทำงานร่วมกันได้ตามความต้องการตลอดเวลา
  •  สามารถตรวจสอบระบบต่าง ๆ รวมถึงประสิทธิภาพ
  • การทำงานของระบบนั้นได้อย่างทันท่วงทีหากมี ปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนที่เกิดขึ้น
  • ลดการใช้ทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานต่าง ๆ รวมถึงสามารถบริหารการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

avg-11

AVATGARDE CO.,LTD
350 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์:0-2559-2969
โทรสาร:0-2559-2965
อีเมล:info.avg@avantgarde.co.th
เว็บไซต์:www.avantgarde.co.th