งาน IP SURVEILLANCE TRAINING By Avantgarde

Share

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมาที่อาคาร Royal Tech ทาวน์อินทาวน์ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง Smart Security by Allied Telesis , End to end Solution  by Axis Communication , Data Storage for Video Surveillance by LANBASED โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมงานเทรนนิ่งในครั้งต่อไปสามารถ ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02559 2969  www.avantgarde.co.th