ภาคเอกชนร่วมกันติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Share

Loading

สมาคมสหพันธ์ธุรกิจความปลอดภัยร่วมกับกลุ่ม Dahua CCTV ติดตั้งกล้องวงจรปิด และบริษัท ไวเด้น เทรดดิ้ง เดินสาย Fiber optic ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบโดยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนามหลวง

ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงเวลาอันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ

โดยได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้ง 16 จุดสำคัญภายในสนามหลวง รวมถึงจุดคัดกรองอีก 7 จุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน