CCTV System Design อ.ปฐมพงศ์ วาระนุช

CCTV System Basic Design

Share

Loading

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 Security Systems Magazine จัดสัมมนาในหัวข้อ CCTV System Basic Design BY Professional Instructor ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

โดยภายในงานได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบระบบ CCTV เพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัดซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อถึงสถานการณ์ที่จำเป็น โดยมีวิทยากรคือ อ.ปฐมพงศ์ วาระนุช ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบความชัดของกล้อง CCTV ซึ่งการออกแบบความชัด (Resolution Design) ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ภาพที่ได้มีความชัดเจนในระดับที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามตัวคนร้ายได้ เช่น สามารถมองเห็นแผ่นป้ายทะเบียนรถ หรือมองเห็นใบหน้าของคนร้ายได้อย่างชัดเจน เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เรียนเชิญผู้ประกอบการชั้นนำในแวดวงระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อร่วมเป็นวิทยากรและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัยไว้อย่างครบครัน

“โดยในเดือนสิงหาคมปีนี้ ยังถือเป็นการครบรอบ 1 ปี แห่งความสูญเสียที่แยกราชประสงค์ กับเหตุระเบิดที่คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจำนวนมาก ทางนิตยสาร Security Systems Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารด้านระบบรักษาความปลอดภัยจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เราจึงหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาวงการ CCTV ของประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน โดยความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Resolution Design ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนั้น จะสามารถนำจะไปปรับใช้ในกล้อง CCTV ตัวเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีความชัดเจนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”