March-April 2016 : Smart City Project

Share

Loading

COVER-SSM-IS9n

สวัสดีคุณผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่านค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างค่ะกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองต่างต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ลดลงต่ำสูดและเพิ่มขึ้นสู่อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมแก่การเดินทางออกนอกบ้านทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ทั้งการทำงานและการทำกิจวัตรประจำวันนอกบ้านได้ไม่เต็มที่นัก

แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาของเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน ทำให้การรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของคนและโลก ให้ระดับที่ไม่รุ่นแรงมากนัก จึงไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของประชาชน เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเป็นอัจฉริยะ หรือที่เราคุ้นหูกับคำว่า Smart City เข้ามาช่วยให้ชีวิตของคนเมืองได้รับความสะดวกสบาย อาทิ สามารถสั่งการหรือเรียกใช้บริการด้านต่าง ๆได้ที่บ้านของตนเอง โดยไม่ต้องออกไปเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายนอกบ้าน รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยการแจ้งเหตุร้ายต่าง ๆ โดยการส่งสัญญาณหรือการแจ้งเตือนผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่ความรวมเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในฉบับนี้ทางทีมงาน Security Systems Magazine  จึงขอหยิบยกเรื่องราว และผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอัจฉริยะมานำเสนอให้กับผู้อ่านทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และรู้จักการใช้งานเทคโนโลยีที่เป็นอัจฉริยะเหล่านี้ได้อย่างเท่าทัน

บรรณาธิการ
MARCH – APRIL 2016

อ่านนิตยสารออนไลน์
สมัครสมาชิก