OPTEX Wired Indoor PIR & MW sensor series

Share

 2,952 total views

OPTEX RXC series และ FMX series เหมาะกับระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคาร อาคารสำนักงาน เป็นต้น สำหรับเซนเซอร์ภายในอาคาร มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด เช่น สัตว์ขนาดเล็ก ผ้าม่านที่แกว่งไปมา และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคาร เมื่อสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นบางกรณีจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าของสถานที่ ที่ได้รับสัญญาณเตือนดังนั้นจึงควรลดจำนวนสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดให้มากที่สุดเซนเซอร์ภายในของ OPTEX สามารถป้องกันการเตือนที่ผิดพลาดดังกล่าวได้ด้วยเทคโนโลยีออปติคอลที่เป็นเอกลักษณ์ เซนเซอร์ความแม่นยำสูงของ OPTEX ถูกนำไปใช้ทั่วโลกโมเดลเหล่านี้ได้รับการรับรองเกรด 2 หรือ 3 ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปและจำเป็นในโครงการรักษาความปลอดภัยของ บริษัท จัดการเงิน

Why high detection accuracy?

[1] Quad zone logic (CDX-AM/DAM, FMX-DT, RXC-ST/DT)

โดยปกติเซนเซอร์ตรวจจับจะใช้องค์ประกอบคู่จะสร้างโซนตรวจจับสองโซน แต่เซนเซอร์ตรวจจับของ OPTEX สร้างความหนาแน่นของโซนแนวตั้งที่สูงมากซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า PIR ทั่วไปสอง ถึง สามเท่า โซนที่สูงขึ้นเหล่านี้จับมวลกายทั้งหมดของบุคคลและช่วยให้สามารถตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิที่น้อยที่สุดระหว่างพวกเขากับพื้นหลัง CDX-AM / DAM, FMX-DT, RXC-ST / DT มีตั้งแต่ 78 ถึง 82 โซนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การตรวจจับทั้งหมด ช่วยเพิ่มความแม่นยำทั้งในการตรวจจับมนุษย์และมีการป้องกันการตรวจับต่อสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเพื่อป้องกันความผิดพลาดได้ ณ จุดใดก็ได้ในพื้นที่ตรวจจับ

[2] Spherical Fresnel Lens Design (CDX-AM, FMX-DT, RXC-ST/DT)

ด้วยเทคโนโลยี Fresnel ทรงกลมให้ความยาวโฟกัสที่แม่นยำสำหรับแต่ละส่วนของเลนส์หลาย ๆ ส่วน (ระยะห่างที่สม่ำเสมอระหว่างแต่ละส่วนเลนส์และชิ้นส่วนไพโรอิเล็กทริก) ทำให้เลนส์แต่ละส่วนหันหน้าเข้าหาพื้นที่ตรวจจับได้อย่างแม่นยำและสร้างโซนตรวจจับโดยไม่มีความผิดเพี้ยนทำให้ได้รูปแบบใหม่ในความแม่นยำในการออกแบบเลนส์และรวบรวมรังสีอินฟราเรดอย่างมีประสิทธิภาพ

[3] Microwave Area Shaping Technology (CDX-DAM, FMX-DT, RXC-DT)

เมื่อใช้การตรวจจับไมโครเวฟและ PIR ร่วมกันพื้นที่ตรวจจับของแต่ละพื้นที่ต้องเหมือนกันเพื่อให้การตรวจจับแม่นยำ แต่โดยปกติแล้วอาจเป็นปัญหาได้เพราะ….

  • ประการแรก การตรวจจับวัตถุ เช่น ผนัง, หน้าต่าง และพาร์ติชัน การตรวจจับ คือ PIR ไม่ใช่ Microwave
  • ประการที่สองระยะทางที่ไมโครเวฟสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้มักจะไกลกว่าที่กำหนด โดยการตรวจจับผู้บุกรุกภายในด้วยเทคโนโลยีการสร้างพื้นที่ไมโครเวฟ

สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้โดยการจับคู่พื้นที่ตรวจจับไมโครเวฟกับ PIR และ จำกัด ไว้ที่ห้องที่มีการครอบคลุม สามารถกำหนดระยะทางยาวหรือสั้นได้โดยการเลือกช่วงโดยใช้สวิตช์ทำให้ได้รับการตรวจจับที่แม่นยำมากขึ้น การทำเช่นนี้จะหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดจากพื้นที่ครอบคลุมที่กำหนดหรือภายนอกห้องที่มีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ตรวจจับมีความไวและสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการตรวจจับที่ผิดพลาดที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดในพื้นที่ตรวจจับเช่น สัตว์เล็ก ..

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702

ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th

https://optex.co.th/th/

日本語窓口:有村

k-arimura@optex.co.jp