Issue 34/2021: CCTV (Thailand)

 285 total views

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Security Systems Magazine ทุกท่าน

อันดับแรกคงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ เพราะ Magazine ฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ ถือเป็นฉบับแรกของปี 2021 ซึ่งถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่พอสมควร เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังจะถูกควบคุมด้วยวัคซีน และการฟื้นฟูวิถีชีวิตรวมถึงระบบเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่แง่มุมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ หลัง New Normal

สำหรับ Security Systems Magazine ในฉบับนี้ ยังคงได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในวาระการครบรอบ 12 ปี ของ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด, โครงการออกแบบเมืองอัจฉริยะของเชียงใหม่, วิวัฒนาการของยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ, เปิดประสบการณ์ด้านช่างกล้องวงจรปิดของ AMP, นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจ เช่น ในยุคโควิด-19 ถ้ากล้องวงจรปิดเป็นมากกว่ามีไว้เพื่อจับขโมย, เทคโนโลยีไร้การสัมผัส เทรนด์ชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด เป็นต้น

ซึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไร สามารถติดตามกันได้เลย…

เอกศาสตรา ปัญญาประดิษฐ์

บรรณาธิการ

Issue 34/2021