Bosch นำนวัตกรรมล่าสุดของระบบวิดีโออัจฉริยะ สำหรับอาคาร เมือง การจราจร และโรงงานอุตสาหกรรม มาจัดแสดง ในงาน Video Solutions Day

Share

Bosch นำนวัตกรรมล่าสุดของระบบวิดีโออัจฉริยะสำหรับอาคาร เมือง การจราจร และโรงงานอุตสาหกรรมมาจัดแสดงภายในงาน Video Solutions Day เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2023 ณ โรงแรม Le Méridien Bangkok โดยมีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Intelligent Video Analytics Pro, Intelligent Audio Analytics, Bosch Video Management Software เวอร์ชัน 12.0 และกล้องรุ่นใหม่ต่าง ๆ อาทิ กล้อง FLEXIDOME 5100i, กล้อง DINION 7100i และ กล้อง AUTODOME 7100i มาจัดแสดงเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจถึงแนวคิดโซลูชัน และสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงกับผลิตภัณฑ์

Bosch ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในทุกผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของตัวกล้องอัจฉริยะที่รองรับการเพิ่มความสามารถเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานเฉพาะทางได้ด้วย AI License เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ รวมถึงระบบบริหารจัดการภาพวิดีโอ BVMS โซลูชันระบบบริหารจัดการ AI Camera ที่มาพร้อมระบบการบันทึกภาพอัจฉริยะ เชื่อมต่อระบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการอาคารได้ อีกทั้งยังรองรับการสร้างความเป็นส่วนตัวในภาพวิดีโอ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะมอบความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าให้แก่ผู้ใช้งาน

ภายในงาน Bosch ได้มีการสาธิตซอฟต์แวร์ Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) ซึ่งเป็นชุดวิเคราะห์วิดีโอที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ เรียบง่าย ปลอดภัยและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจจับ จำแนกประเภท และติดตามวัตถุได้แม่นยำในพื้นที่ที่มีความวุ่นวายและมีผู้คนหนาแน่น โดย IVA Pro เป็น License AI เฉพาะทางสำหรับกล้องวงจรปิด เพื่อรองรับการใช้งาน 3 รูปแบบ ได้แก่

  • โซลูชั่นสำหรับอาคารที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยภายในงานอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และการใช้ข้อมูลที่มาจากกล้อง AI ให้มีประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด
  • โซลูชั่นสำหรับการตรวจจับผู้บุกรุกโดยรอบบริเวณ แบบเพิ่มระยะการตรวจจับ เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกแบบมืออาชีพที่ความน่าเชื่อถือสูง การตรวจจับตรวจนับปริมาณเรือหรือวัตถุที่อยู่บนน้ำ หรือการสร้างโซลูชันด้วยตัวตรวจจับเฉพาะงานของเราขึ้นมาเอง โดยโซลูชันสำหรับการตรวจจับผู้บุกรุกโดยรอบบริเวณสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้
  • โซลูชั่นการเฝ้าระวังการจราจร ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานจราจรโดยเฉพาะ สามารถเก็บทุกเหตุการณ์ ทุกข้อมูลที่เกิดขึ้นบนท้องถนน เพื่อนำไปพัฒนาและบริหารงานจารจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจากคุณเจตพันธุ์ ตรีบำเพ็ญ บริษัท Big Data Agency จำกัด ผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อ The Synergy of AI Cameras and Data-Driven Solutions in Smart City โดยเน้นถึงการนำข้อมูลที่ได้จากกล้อง AI และระบบ IoT อื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อทำให้องค์กรและเมืองมีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี AI จะเป็นหัวใจสำคัญในการนำมาใช้ในกล้อง Bosch เพื่อที่จะนำมาแก้ปัญหาและยกระดับความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เมือง อาคาร หรือโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้กล้องบ๊อช AI เป็น Predictive Solutions ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/38JPyqn

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE ID @BoschSecurityTH หรือ info.security@th.bosch.com

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล info.security@th.bosch.com
เว็บไซต์ www.boschsecurity.com/th

LINE @BoschSecurityTH