เครื่องแสกนใบหน้าอัจฉริยะ แสกนได้รวดเร็ว ปลอดภัยจากการสัมผัส

Share

 7,924 total views

คุณภาพสูง ในราคาที่คุ้มค่า

· เครื่องสแกนใบหน้าแบบไร้การสัมผัส ในราคาเทียบเท่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สแกนใบหน้าได้เหนือกว่าในทุกๆ สภาาพแวดล้อม

· ความแม่นยำ ≥99%
· ความเร็วในการสแกน ≤ 0.2 วินาที

ง่ายต่อการจัดการและใช้งาน

· การกำหนดค่าอุปกรณ์และการใช้งาน:GUI, Web, หรือแอพพลิเคชั่น
· การปรับใช้และการจัดการระบบ:ในสถานที่หรือบนคลาวด์

ความปลอดภัยระดับสูงสุด

· ป้องกันการปลอมแปลง
· ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านค้า

การตั้งค่ากฎการเข้างานและกำหนดเวลากะที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานทุกระดับ

ออฟฟิศ

การควบคุมการเข้าออก และการลงเวลางานแบบไม่ต้องสัมผัส และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

โรงงาน

การควบคุมการเข้าออกและบันทึกการลงเวลาด้วยความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบาย

 

 

Hikvision Thailand
202 Le Concorde Building, 8th Floor, RoomNo. 804
Ratchadapisek Road, Huaykwang, Huaykwang,
Bangkok 10310, Thailand
Sales.Thailand@Hikvision.com

https://www.hikvision.com/