Hikvision Security Alarm การยกระดับความปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมเรียบง่ายที่ทันสมัย

Share

 1,206 total views

Hikvision Alarm Solution

ระบบการเตือนผู้บุกรุก Hikvision ได้ให้ความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน ติดตั้งง่าย เน้นรูปแบบการทำงานแบบไร้สาย เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และการใช้งานที่แตกต่างกัน อาทิ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน, สำนักงานขนาดเล็ก (โฮมออฟฟิศ) ไปจนถึงเชิงพาณิชย์ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนแอปพลิเคชันการทำงานบนสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกในการทำงาน และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

โทโพโลยีของระบบ (System Topology)

ภาพรวมการเชื่อมต่อการทำงานของระบบ โดยผู้ใช้สามารถจัตการกําหนดค่าการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือหรือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อให้ทราบและเข้าถึงเหตุการณ์ได้รวดเร็วมากขึ้น

จุดเด่นการทำงาน และเทคโนโลยี

ด้วยการออกแบบ และการผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ประกอบขึ้นเป็น 3 แกนหลักในการทำงาน อาทิ เทคโนโลยีการตรวจสอบ, การส่งสัญญาณไร้สาย และการตรวจจับที่ล้ำสมัย แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการออกแบบผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่มีความเสถียร และมีความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

HIKVISION ระบบรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัย เพียงปลายนิ้วสัมผัส

Breakthrough Security at Your Fingertips

ป้องกันการบุกรุก ตั้งแต่เริ่มต้น

การติดตั้งอุปกรณ์บริเวณหน้าต่าง ประตู และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องการบุกรุกจากบุคคลภายนอก

ตรวจจับความความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

การแจ้งเตือนการรั่วไหลของน้ำ หรือการเกิดอัคคีภัย เพื่อลดความเสียหายและความปลอดภัยของทรัพย์สิน

การตรวจสอบคลิปวิดีโอแบบเรียลไทม์

ด้วยเทคโนโลยี IVaaS ของ Hikvision สามารถตรวจสอบคลิปวิดีโอ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th

digitalfocus.co.th