การใช้เทคโนโลยีวิดีโออัจฉริยะในการกลับมาดำเนินธุรกิจ

Share

 1,076 total views

How get back to business with intelligent video

ก้าวสู่โลกใบใหม่ Moving forward in a new world

ในโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือการใกล้ชิดกับผู้คนรอบข้างในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งสำคัญมาก ในการเว้นระยะห่าง หรือการตรวจสอบ และคัดกรองพนักงาน หรือผู้มาติดต่อก่อนเข้าภายในอาคารสำนักงาน

ด้วยเทคโนโลยีวีดีโออัจฉริยะ สามารถสร้างความแตกต่างได้

“เราได้มาถึงจุดที่ระบบรักษาความปลอดภัยของกล้อวงจรปิด ที่เป็นมากกว่าระบบวิดีโอ CCTV ด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI ที่ให้มากกว่าการตรวจสอบความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว” ทุกวันนี้ กล้องมีความฉลาดมากขึ้น สามารถตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนบนผิวหนัง มีความแม่นยํา ±0.5องศา และรองรับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลไม่สวมหน้ากาก หรือการควบคุมจำนวนคนในพื้นที่ เพื่อช่วยจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน, โรงเรียน, ร้านค้าปลีก, ศูนย์การค้า, โรงพยาบาล หรือสนามบิน เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจไปบ้างหน้า ในขณะที่ยังช่วยปกป้องสวัสดิการของพนักงาน, ลูกค้า และผู้มาติดต่อ

Hikvision Intelligent video technology

ด้วยความสามารถด้าน AI และเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) กล้องสามารถสแกนหาอุณหภูมิบนผิวหนังของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว แจ้งเตือนบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ (ไม่สวมหน้ากาก) ควบคุมจำนวนคนในพื้นที่ หรือการเข้าถึงพื้นที่เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Access Control System)

เทคโนโลยีตรวจจับ คัดกรอง ลดสัมผัส ป้องกันการติดเชื้อ
การคัดกรองอุณหภูมิ

การคัดกรองอุณหภูมิเป็นด่านแรกในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน แบบคัดกรองอุณหภูมิของ Hikvision เหมาะสำหรับการคัดกรองอุณหภูมิบุคคลก่อนเข้าพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อพนักงาน, ผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า โดยการเดินผ่านกล้อง ไม่สัมผัส หากกล้องตรวจพบอุณหภูมิผิวหนังที่สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งเสียงเตือนทันที เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาขอตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์วัดไข้เพื่อวัด อุณหภูมิอีกครั้ง

การตรวจจับการสวมหน้ากาก

การสวมหน้ากากหรือแมสก์ (Mask) จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรฐานที่ใช้กันในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก Hikvision ได้ทำการพัฒนาอัลกอริทึมที่สอนให้กล้องสามารถเรียนรู้ลักษณะหรือรูปร่างของแมสก์ (Mask) สามารถช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องการสวมหน้ากากได้ หากพบว่ามีบุคคลไม่สวมหน้ากากหรือแมสก์ ระบบจะแจ้งเตือนด้วยเสียง “กรุณาสวมหน้ากากค่ะ”

การควบคุมจำนวนคนในพื้นที่ และการเว้นระยะห่างทางสังคม

อีกหนึ่งโซลูชันของการควบคุมจำนวนคนในพื้นที่ของ Hikvision เพื่อรองรับการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้ในสถานที่ที่มีทางเข้าออกหลายทาง เช่น ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถตอบโจทย์การทำงานได้ด้วยอัลกอริทึมการนับที่มีความแม่นยําสูง ระบบจะเเจ้งเตือน หากถึงจำนวนสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ และระบบสามารถแจ้งข้อมูลการนับจำนวนได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ หรือดิจิตอลไซเนจ (Digital signage) เพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และลดความแออัดของคนในพื้นที่

การควบคุมการเข้าออกแบบมัลติฟังก์ชั่น

สำหรับโซลูชั่นการควบคุมการเข้าออกแบบครบวงจs MinMoe เทอร์มินัล ของ Hikvision จะเป็นการรวบรวมการทำงาน การคัดกรองอุณหภูมิ การตรวจจับหน้ากาก การควบคุมการเข้าออก และบันทึกเวลาไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียว ระบบจะอนุญาตให้เข้าได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเท่านั้น ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานที่ทำงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรืออาคารสำนักงาน เป็นต้น

เทคโนโลยีวิดีโออัจฉริยะ

สามารถกลายเป็นส่วนสำคัญของขั้นตอน หรือกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และทราบถึงข้อจำกัดของระบบ เมื่อพิจารณาจากการใช้งานระบบคัดกรองอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ที่สามารถทำได้

  • ตรวจจับอุณหภูมิผิวหนังของบุคคล
  • ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสทางกายภาพ
  • แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบอุณหภูมิที่เกินค่าที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม การคัดกรองอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ไม่สามารถทำได้

  • ตรวจจับไวรัส
  • ตรวจพบไข้

เราควรใช้เทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ คือความปลอดภัยของพนักงาน และสุขภาพที่ดี จะช่วยการขับเคลื่อนของธุรกิจของท่านก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

การล้างมือเป็นประจำ การสวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่างทางสังคม หากทุกๆ ฝ่ายเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงมาตรการป้องกัน สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยง และหยุดการแพร่กระจาย และรับเชื้อได้เป็นอย่างดี

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จํากัด เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พร้อมให้บริการในแต่ละด้าน ในการออกแบบโซลูชั่นต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนําทางด้านข้อมูลสินค้า, ด้านเทคนิค, การแก้ไขปัญหา เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญ ความพอใจของลูกค้า และงานบริการที่ดีเยี่ยม

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
2782/4-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม. 10240
Hotline : 02-136-8989
Fax : 02-733-9075
Email : sales@digitalfocus.co.th

digitalfocus.co.th