PIDS (Perimeter Intrusion Detection System) ตัวช่วยในการปรับปรุงและลดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย

Share

 205 total views

ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำหลังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั้น จำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายทุกวิถีทาง ค่าใช้จ่ายที่หลายๆ ธุรกิจ เช่น โรงงาน โกดัง หรืออาคาร ต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย ยิ่งพื้นที่หลักมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งต้องมี รปภ. ในการลาดตระเวนมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจ้าง รปภ. ก็จะสูงขึ้นตามลำดับ

ปัญหาด้านต่อมา คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทยที่เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเลือกใช้งานคือการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย แม้ว่ากล้องวงจรปิดจะมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบบันทึกภาพภายหลังตามความเป็นจริง มีการตอบสนองได้ทันทีเมื่อมีบุคคลต้องสงสัยบุกรุกเข้ามา โดยการตรวจสอบภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่ยิ่งไปกว่านั้น การตรวจสอบกล้องจำนวนมากยังคงต้องใช้ทรัพยากรแรงงานจำนวนมากตาม และยังคงมีขีดจำกัดในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องกำกับดูแลหรือความผิดพลาดด้านอื่นๆ

เมื่อปัญหาเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

โดยการสังเกตผู้บุกรุกก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะเข้าไปภายในบริเวณหรืออาคาร และสั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามทันที หรือโดยการปิดระบบเตือนภัย ดังนั้นเราสามารถป้องกันอาชญากรรมก่อนที่จะเกิดขึ้นได้

Optex ได้สร้างระบบตรวจจับการบุกรุก (PIDS) ในขอบเขตที่มีความแม่นยำสูงซึ่งใช้วิธีการจดจำภาพโดยการเชื่อมโยงไปยังเซนเซอร์ตรวจจับการบุกรุกร่วมกับกล้องวงจรปิด

โดยการติดตั้งเซนเซอร์รอบ ๆ บริเวณ เช่น บนรั้วกลางแจ้งและตามแนวเส้นรอบวง เซนเซอร์เหล่านั้นสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น ตำแหน่งของผู้บุกรุกและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้สามารถส่งคำแนะนำที่ชัดเจนและเหมาะสมไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มุ่งหน้าไปยังไซต์งานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกันกับกล้องวงจรปิด ไฟ LED ไฟหมุน (Revolving lights) ไซเรน และอุปกรณ์เตือนอื่นๆ เพื่อข่มขู่ผู้บุกรุก รวมทั้งแจ้งศูนย์เฝ้าระวังได้อีกด้วย

ระบบเหล่านี้ที่กล่าวมานั้นมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาความปลอดภัยและยังสามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th
https://optex.co.th/th/
日本語窓口:有村
k-arimura@optex.co.jp