มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Roadshow 2021

Share

 1,449 total views

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Roadshow 2021

โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ พลตำรวจโทอดุลย์ รัตนภิรมย์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวปาฐกถาพิเศษ แสดงวิสัยทัศน์ “จังหวัดปทุมธานีสู่เมืองอัจฉริยะ”

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากมาย ที่บรรยายให้ความรู้ด้านการสร้างเมืองอัจฉริยะตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน รวมถึงยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อออกแบบวิธีคิดในการสร้างเมืองอัจฉริยะ ให้ตรงจุด และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เหมาะสมกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยภายในงานยังมีหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี Smart City ระดมสรรพกำลังขนเอานวัตกรรมต่าง ๆ มาจัดแสดงอย่างคับคั่ง

ซึ่งงานนี้ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของประชาชนผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่น 8 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม สมุทรปราการ, นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี