รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายปฏิบัติการ

Share

 1,484 total views

บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบใช้สาย สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Smart Cities, Public Safety, Smart Mobility, Smart Utility, Smart Transportation, Oil and Gas เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี คอยให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง
มีความต้องการทีมงานเพิ่มเติมในตำแหน่ง

Operation Administrator (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายปฏิบัติการ)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : โบนัส, เบี้ยขยัน(เฉพาะพนักงานออฟฟิศ), ประกันสังคม, การประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. จบการศึกษาระดับปวส. หรือสูงกว่า
2. เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Excel และ Microsoft Outlook ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่งาน ละเอียดรอบคอบ ขยันซื่อสัตย์ เรียนรู้งานได้เร็ว อดทน และตรงต่อเวลา
5. หากมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ใด้ด้วยตนเองเสมอ
8. มีทัศนคติในเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9. ไม่เป็นผู้ที่กำลังถูกดำเนินคดีความแพ่งและอาญาใดๆ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี เป็นต้น
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร
3. จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง (Stock Update)
4. ตรวจสอบ จัดเก็บ ดูแลเอกสาร และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ส่งหนังสือเอกสารที่รับเข้ามา ให้ผู้บังคับบัญชา
5. รับคำสั่งจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับการมอบหมายงานให้อย่างเรียบร้อย
6. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
7. ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบตามที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารมอบหมายให้
8. รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ 5ส ที่ตนเองได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ : 169/85 สายสี่สแควร์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.30-17.30 น. และเข้าประชุมวันเสาร์แรกของเดือน

เอกสารการสมัคร
– รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 1″ หรือ 2″)
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานการศึกษา

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณวนิดา (0854833221) คุณสร้างรัฐ (06-15152929) โทรศัพท์/แฟกซ์: 02-4827436, อีเมล์: srangrath@inspirecomm.co.th
Line number: 0843883221