RADWIN High End Wireless Solution

Share

 5,475 total views

ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก ในฉบับที่ผ่านมาผู้เขียนได้กล่าวถึงอุปกรณ์ Wireless ที่มีคุณภาพในระดับ High End user นาม RADWIN โดยเขียนกล่าวไปในลักษณะของภาพรวม แล้วแยกแยะตัวอุปกรณ์ออกเป็นกลุ่น ซึ่งจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ แบ่งเป็นประเภท Point-to-Point เรียกชื่อว่า RADWIN 2000 (RW2000) และอีกกลุ่มจะเป็นรูปแบบ Point-lo-Multipoint เรียก RADWIN 5000 (RW5000) ซึ่งแต่ละประเภทแยกออกมาเป็นชนิดต่างๆอีกหลายชนิด เช่น RW2000C plus สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ capacity 250 Mbps, RW2000D plus สำหรับผู้ต้องการ capacity สูงมาก เป็นต้น

เมื่อเราพิจารณาถึงระบบการส่งสัญญาณไร้สายที่นําไปใช้สำหรับการตรวจจับภาพ, การรักษาความปลอดภัยในชุมชนหรือแม้แต่หน่วยงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ต่างก็มองหา Wirles solution ที่สามารถรองรับความต้องการต่างๆ เหล่านี้

 • ขนาด Bandwidth ที่สามารถรองรับ High Denition Camera
 • สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงและรบกวนจากความถี่ภายนอกในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของอุปกรณ์ความถี่ได้เป็นอย่างดี
 • ข้อจํากัดของกําลังส่งที่ถูกกำหนดอย่างชัดเจนตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานควบคุมดูแล
 • สามารถหลีกเลี่ยงการผิดเพี้ยนของคุณภาพที่แย่ของภาพจากกล้องได้
 • สามารถเชื่อมต่อสัญญาณตัวกล้องจากพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง หรือบริเวณที่เป็น near หรือ None Line of Sight ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ต้องการยากยิ่งเหล่านี้ ทาง RADWIN มีอุปกรณ์พระเอกตัวเก่งที่สามารถขจัดความยากยิ่งเหล่านี้ออกไปทั้งหมด ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะของ RADWIN 5000 JET

อุปกรณ์ที่มากับเทคโนโลยี Point-to-Multipoint Smart Beamforming solution สิ่งพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมารองรับ HD Video ที่วิ่งผ่านสัญญาณไร้สาย ในสถานการณ์ที่มีความถี่ Unlicensed Band และ License Band อยู่อย่างหนาแน่น

ด้วยคุณลักษณะ Beamforming ของเสาอากาศ RADWIN 5000 JET สามารถช่วยเพิ่ม system gain และขจัดปัญหาการรบกวนสัญญาณความถี่ เสมือนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ Point-to-Point ไปในตัวเลยทีเดียว RADWIN 5000 JET รองรับถึง 90% ของการ Uplink ข้อมูล ทำให้สามารถเชื่อมต่อ IP Camera ได้หลายตัวในหนึ่ง Subscriber แต่ละตัวสามารถเข้าถึงแบนด์วิทตามต้องการ อีกทั้งระดับ Jitter ยังต่ำมากจึงเป็นผลให้คุณภาพของภาพดีเยี่ยมและไม่ผิดเพี้ยน

ผู้เขียนนําเสนอข้อดีของ RW5000 JET ในเฉพาะส่วนที่นําไปใช้ประกอบในงาน Video Surveillance, Public safety เพียงเท่านั้น ในที่นี้ เรามาดูกันว่าคุณสมบัติเบื้องต้นที่เหมาะกับ งานนี้ที่ RW5000 JET มีอยู่มีอะไรบ้าง

RADWIN 5000 JET Overview

มี Base stration ที่เปี่ยมพร้อมด้วย คุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • Beam Forming ในหนึ่งเสาอากาBeam Forming ในหนึ่งเสาอากาศ
  • รวมสัญญาณเข้ามาในรัศมีครอบคลุม 90 องศา
  • เป็น Narrow Beam ที่ทำให้เกิดระดับคุณภาพสูง
 • รองรับสูงสุดในระดับ Gbps ต่อ Cell
 • Bandwidth สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาวะแวดล้อม
 • การันตีคุณภาพสัญญาณให้กับตัวกล้องแต่ละตัวโดยไม่มีหลุด
 • สามารออกแบบให้กล้องคงที่ หรือเคลื่อนย้ายจุดได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ใดๆเลย
 • มีค่า Jitter ที่ต่ำ
 • ทำงานได้ดีในระยะไกลสูงสุด 40 กิโลเมตร
 • มีการ Synchronize ของตัวเฟรมข้อมูลทำให้คุณภาพภาควิทยุปรับได้ดีขึ้นและใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • มี Subscriber หลากหลายรูปแบบ
  • ตั้งแต่ 10, 25, 50 ไปจนถึง 250 Mbps
  • ทําให้คุณจ่ายตามความต้องการ capacity จริง
  • มีขนาดเล็กแบบ Small form Factor
 • รองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Point-to-Point
 • รองรับหลากหลายย่านความถี่ เช่น 5.8GHz เป็นต้น
 • ทนต่อสภาพแวดล้อมในระดับมาตรฐาน IP67

เหตุผล 10 อย่างที่ทําไมลูกค้ากลุ่ม Wireless Surveillance เลือกใช้ RADWIN5000 JET ไปทั่วทุกมุมของโลก

1. สามารถทนต่อระดับความถี่สัญญาณกวนได้สูงเปรียบเสมือนเป็น PtP ไปเลย

RW5000 JET จะจัดเรียงเสาอากาศเป็นส่วนๆย่อย และจะรวบรวมสัญญาณที่ดีที่สุดในรูปแบบ Narrow Beam หากในกรณีที่มีสัญญาณเข้ามารบกวน RW5000 JET จะทำการปรับระดับสัญญาณรบกวนให้มีขนาดที่ลดต่ำลงเป็นผลให้การกวนระดับ capacity และ availability ได้น้อยมาก

2. มีระดับความจุของสัญญาณต่อ sector สูงที่การทำงานในระยะไกล RW5000 JET สามารถส่งผ่าน capacity ได้สูงสุดถึง 750 Mbps จึงเป็นผลให้รองรับระดับสัญญาณที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น เสียง หรือแม้แต่ High Resolution Video ได้เป็นอย่างดี

เมื่อทำการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ Point-to-MultiPoint โดยทั่วไปแล้วจะพบว่า RW5000 JET สามารถส่งข้อมูลได้ระยะไกลกว่าสองเท่าตัวในรูปแบบการส่งอัพโหลด และทำงานได้ระยะไกลกว่าสี่เท่าตัวในการส่งข้อมูลดาวน์โหลดที่เท่ากัน

3. ขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณได้ไกลกว่าทั่วไปในรูปแบบถูกจํากัดค่า EIRP ในย่านของความถี่ Unlicensed Band

RW5000 JET ให้คุณภาพของ system gain ของภาคส่งได้ดีกว่า ทำให้ทำงานในระยะไกลได้ดี คุ้มค่าในการลงทุนโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ใดๆอีกหลายจุดเพื่อให้สัญญาณครอบคลุม

4. สามารถปรับแต่งการส่งข้อมูลอัพโหลดได้สูงสุดถึง 90% ของทั้งหมด รองรับ Application ที่ต้องการค่าอัพโหลดที่สูงได้ เช่น Video Surveillance, IPTV เป็นต้น

5. Greater frequency reuse RW5000 JET เหมาะสำหรับการใช้ spectrum reuse ในกรณีที่การออกแบบในรูปแบบ Multi-Cell network จะใช้ความถี่เพียงแค่สองความถี่เท่านั้น จึงเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแต่ละ cell สามารถมีขนาดความจุได้ถึงระดับ Gbps

6. Secured Service Level Agreement (SLA) for HD and PTZ cameras W5000 JET มีการจัด CBW แบบ dynamic เป็นผลให้สามารถจัดแบ่งและรับประกันขนาดความจุให้กับตัวกล้องได้ อีกทั้งยังมีค่า Latency และ Jitter ที่ต่ำ ทำให้คุณภาพของสัญญาณภาพจากตัวกล้องออก มาอย่างดีเยี่ยม

7. Error-free transmission while maintaining high capacity ในกรณีที่มีการดีเลย์หรือหลุดไปของสัญญาณภาพ RW5000 JET จะมีความโดดเด่นในการเรียกกลับของสัญญาณคืนมา จึงเป็นผลให้คุณภาพของภาพไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใด

8. สามารถทำงานเป็นอย่างดีในสภาวะ near/None Line of Sight

9. รองรับการส่งสัญญาณแบบ Multicast

10. High Security level สามารถเข้าถึงการป้องกันได้ในระดับ AES128/256

โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่า RADWIN 5000 JET เป็น solution ที่ตอบโจทย์การส่งข้อมูลของ Video Surveillance ในย่านความถี่ไม่ว่าจะเป็น Unlicensed Band หรือแม้แต่ License Band ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลของเทคโนโลยี Smart Beamforming ทำงานทนต่อความถี่รบกวนได้สูง และยังปรับอัพโหลดได้สูงสุด 90% มีค่า Jitter ที่ต่ำ

จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการ Wireless Transmission เป็นตัวส่งข้อมูลภาพ High Resolution หรือข้อมูลความจุสูงอีกทางหนึ่งได้เลยทันทีโดยไม่ต้องลังเลใจ

Inspire Communications Co., Ltd.
169/85 Sai4 square, Phuttamonthon Sai 4 Rd.,
Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110
Tel : 02-4827437
Mobile : (061) 5152929, (084) 3883221
E-mail : sales@inspirecomm.co.th
support@inspirecomm.co.th
Facebook : www.facebook.com/inspirecommunications

www.inspirecomm.co.th