โซลูชั่นการจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ

Share

Loading

1. ไม้กั้นสำหรับทางเข้าลานจอดรถ

ลานจอดรถมักจะมีไม้กั้นที่ทางเข้าของ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ในการเปิดประตูไม้กั้น การตรวจจับรถโดยใช้เซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) ที่ฝังอยู่ในพื้น หากมีเครื่องจ่ายบัตรจอดรถอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้เซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) เพื่อเปิดใช้งานเครื่องจ่ายบัตรจอดรถอัตโนมัติอย่างไรก็ตามระบบที่ใช้เซนเซอร์แบบวนรอบมีความยุ่งยากและปัญหาดังต่อไปนี้

  • จำเป็นต้องมีการขุดเจาะพื้นเพื่อฝังขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) กรณีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการติดตั้ง และมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะ
  • การซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหานั้นค่อนข้างยากลำบากอาจจะต้องทำการขุดเจาะเพื่อถอดขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์(Loop Detector) ตรวจสอบหาความผิดปกติ และยากต่อการตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษา
  • เซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) ไม่สามารถตรวจจับรถที่ใช้ CFRP (carbon-fiber-reinforced plastic) เพราะลูปทำปฏิกิริยากับโลหะเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมีรถที่ถูกผลิตโดยใช้ CFRP มากขึ้นทุกๆปี
  • การติดตั้งสายขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) จำเป็นต้องวนซ้ำอาจขาดเนื่องจาก น้ำฝน แรงดันจากน้ำหนักของรถ และรวมถึงอาจจะมีปัญหาจากติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจจับได้เช่นกัน
  • ในบางสถานที่การติดตั้งขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) อาจจะไม่สะดวกสบายเนื่องจากในการทำงานติดตั้ง หรือ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์จะทำเกิดเสียงดังจากการขุดเจาะพื้น จึงจำเป็นต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
  • ในการติดตั้งบางสถานที่ ที่ต้องการซ่อมแซม หรือปรับปรุงระบบ การใช้ขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) นั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอาจจะมีการทำพื้นพิมพ์ลาย หรือ ปูด้วยหินแกรนิต ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถทำการแก้ไข และปรับปรุงได้ เช่น โรงแรม หมู่บ้าน คอนโด ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา

เซนเซอร์รุ่นใหม่ของ OPTEX “OVS-01GT (Viik Gate)” ที่รวม 2 เทคโนโลยี คลื่นไมโครเวฟ (คลื่นวิทยุ) และคลื่นอัลตราโซนิก (คลื่นเสียง) เป็นเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ สามารถตรวจจับยานพาหนะได้โดยไม่ต้องฝังขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) ลงในพื้น เนื่องจากสามารถติดตั้งที่เครื่องจ่ายบัตรจอดรถอัตโนมัติ และเสาซึ่งติดตั้งไว้ใกล้ตู้ไม้กั้นของทางเข้า-ออกของลานจอดรถได้ ระยะเวลาติดตั้งจึงสั้นกว่าวิธีการฝังขดลวดเพื่อวนซ้ำๆ ไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการขุดเจาะเพื่อฝังดินดังนั้นต้นทุนจึงลดลง สามารถให้ประโยชน์อย่างมากในการจัดการที่จอดรถ และยังมีความสามารถในการยกเลิกการตรวจจับคนเพื่อเลือกตรวจจับเฉพาะยานพาหนะได้ OVS-01GT เป็นเซ็นเซอร์ที่รองรับการใช้งานต่างๆ เช่น ประตูรักษาความปลอดภัย ทางเข้า-ออก ลานจอดรถของศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล

2. ตรวจนับรถที่ลานจอดรถ

การออกแบบการบริหารลานจอดรถที่ ร้านค้า อาคาร ห้างสรรพสินค้า และที่จอดรถอื่น ฯลฯ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดึงดูดลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และสถานที่ตั้ง บางคนอาจจะไม่ทราบว่าความพร้อมของที่จอดรถ ซึ่งอาจสูญเสียโอกาส โดยการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากนี้ค่าแรงงานเพื่อการวางแนวทางการบริหารจราจรในลานจอดรถเป็นต้นทุนในการดําเนินงาน ร้านค้าในหลายกรณี ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบที่จอดรถเป็นระบบอัตโนมัติ ใช้ระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกของผู้ใช้ และการจัดการที่จอดรถที่มีประสิทธิภาพ

ในการนับจำนวนรถยนต์ด้วยการใช้ขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector)ที่ฝังอยู่ในพื้นดินเป็นตัวเลือกทั่วไป อย่างไรก็ตามตามที่กล่าวไว้มีปัญหาบางอย่างในการใช้ขดลวดของเซนเซอร์ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector)ซึ่งเป็นงานติดตั้ง และบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก และใช้เวลานาน

“OVS-01CC” ของ OPTEX เป็นเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น นับจำนวนยานพาหนะที่ความเร็ว 20 ถึง 60 กม. / ชม. ผ่านหน้าเซนเซอร์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถยกเลิกการตรวจจับคน ส่วนใหญ่จึงสามารถใช้สำหรับทางเข้า – ออก หรือ ทางที่มีผู้คนเดินผ่านได้

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิตบี 1702
ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-168-3162 แฟกซ์ 02-168-3163
Email: customer@optex.co.th

https://optex.co.th/th/

日本語窓口:有村   k-arimura@optex.co.jp