ดีป้าเร่งเครื่องสร้างองค์ความรู้เศรษฐกิจดิจิทัลสู่ภาคประชาชน ออกนิตยสารทั้งรูปเล่มและอีบุ๊ค GO DIGITAL THAILAND Magazine

Share

Loading

กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2561: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ออกนิตยสารรายเดือน  GO DIGITAL THAILAND Magazine ซึ่งผลิตออกมาทั้งในรูปแบบรูปเล่มนิตยสารและในรูปแบบอีบุ๊คที่สามารถอ่านบนเว็บไซต์ของดีป้า (www.depa.or.th)หรือดาวน์โหลดมาอ่านบนพีซีหรือมือถือได้ที่  http://bit.ly/2N49Cq5

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “ดีป้าออกนิตยสาร GO DIGITAL THAILAND เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศโดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

 นิตยสาร GO DIGITAL THAILAND เป็นนิตยสารรายเดือน ฉบับแรก คือ ฉบับเดือนกันยายน มีคอลัมน์หลัก 4 คอลัมน์ ประกอบด้วย “โลกเปิด” นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ คอลัมน์ “เราปรับ” อัพเดตเรื่องราวรวมถึงนโยบายภาครัฐ ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ คอลัมน์ “ประเทศเปลี่ยน“ นำเสนอเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และคอลัมน์ “เรียนรู้ ไม่มีวันหยุด” กล่าวถึงเรื่องที่ควรเรียนรู้เพื่อก้าวให้ทันกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตยุคดิจิทัล

นิตยสาร GO DIGITAL THAILAND เผยแพร่ ตามสถานที่ราชการ สถาบันอุดมศึกษา และร้านกาแฟมากกว่า 150 ร้าน และมีแผนจะเผยแพร่เพิ่มเติมในจุดต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน สนามบินสุวรรณภูมิ ห้องสมุดประชาชน โรงพยาบาล และคลินิก เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด รวมถึงดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของดีป้า

 ตัวอย่างเรื่องเด่นฉบับแรก เช่น รถยนต์ไร้คนขับ ที่นอกจากจะสามารถขับเคลื่อนได้เองแล้ว ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายในรถยนต์เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งมีชีวิตตกค้างในรถหรือไม่ก่อนที่จะล็อครถ ซึ่งออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นรถมากับเราด้วย หรือเรื่องอื่นๆ เช่น ชีวิตในยุคอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาดาวน์โหลดอีบุ๊ค GO DIGITAL THAILAND ได้จากเว็บไซต์ http://bit.ly/2N49Cq5