SIS กับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

บริเวณแยกรัชโยธิน

Share

Loading

บริเวณแยกรัชโยธิน ถือเป็นจุดตัดระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัชดาภิเษก ที่เชื่อมต่อกับซอยต่าง ๆ เช่น ซอยวังหิน ซอยเสนานิคม ซอยโชคชัย 4 ซอยรัชดาภิเษก 42,36,32,30 ซอยลาดพร้าว 23,35 ซอยพหลโยธิน 28,30 เพื่อเป็นทางลัดสู่ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว และถนนลาดพร้าววังหิน นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และสถานประกอบการทางธุรกิจมากมาย ทำให้สภาพการจราจรมีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก 

อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่) โดยจะมีการก่อสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับช่วงระหว่างสถานีรัชโยธินกับสถานีพหลโยธิน 24 ที่ตัดผ่านสี่แยกรัชโยธิน ทำให้ต้องมีการรื้อสะพานรถยนต์ข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธิน ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้การจราจรบริเวณแยกรัชโยธินมีความแออัดเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท SiS Distribution (Thailand) PCL. ร่วมกับ บริษัท Doctor Engineering Co.,LTD จึงได้มีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแยกรัชโยธิน โดยได้มีการส่งมอบกล้องวงจรปิด Hikvision เพื่อติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตราสภาพการจราจร และป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างบริเวณสี่แยกรัชโยธิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_3331

ประโยชน์ของการเพิ่มกล้องวงจรปิดบริเวณแยกรัชโยธิน

การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแยกรัชโยธินเพิ่มเติม จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเพิ่มกล้องวงจรปิดบริเวณแยกรัชโยธิน จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้ไกลมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาการมองเห็นยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
พ.ต.ท.พงษ์สวัสดิ์ เสียมศักดิ์ รองผู้กำกับ จร สน.พหลโยธินกล่าวว่า “การติดตั้งกล้องวงจรปิดทำให้สามารถที่จะมองผ่านจอภาพ และเห็นปริมาณรถในช่วงเวลานั้น ๆ ทันที ซึ่งดีกว่าเดิมที่เป็นการใช้วิทยุสื่อสารสอบถามตามแยกข้างเคียง เมื่อเรามองเห็นว่าสภาพการจราจรมีความเบาบางหรือหนาแน่นอย่างไร การมอบหมายสั่งการก็จะทำอย่างรวดเร็วทันท่วงที” สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ขอขอบคุณหน่วยงานเอกชนที่ได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

sis 111

SiS Distribution และ Doctor Engineering ยังมุ่งมั่นที่ช่วยเหลือสังคมต่อไป

เนื่องจากองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้กล้องวงจรปิดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในงานจราจร และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกล้องวงจรปิด Hikvision ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติและการใช้งานที่มีมาตรฐานระดับโลก

ในอนาคต หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เรายินดีให้การสนับสนุน ซึ่งโครงการที่จะสนับสนุนนั้นจะต้องมีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง

sis-1

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2020-3000  แฟ็กซ์. 0-2020-3780