การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด Bosch ช่วยลดการเกิดอาชญากรรม ในตำบลฉลองได้เป็นอย่างมาก

Share

Loading

เทศบาลตำบลฉลอง ภูเก็ต ประเทศไทย

–  Bosch ติดตั้งกล้องรุ่น AUTODOME 7000 HD และ DINION HD สำหรับใช้งานกลางวัน/กลางคืน รอบบริเวณตำบลฉลอง

– ผลิตภัณฑ์ Bosch ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอาชญากรรม และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวนได้อีกด้วย

– การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดช่วยลดการเกิดอาชญากรรมในตำบลฉลองได้เป็นอย่างมาก

ฉลอง เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลที่สำคัญของภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย วัดไทย ที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยี่ยมชม จึงนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของอาชญากรรมและอุบัติเหตุ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนด้วย

ทางเทศบาลจึงได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด Bosch เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูง มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานระดับสากล ในขณะเดียวกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริลเลี่ยน เทค เป็นผู้ติดตั้งงานโครงการนี้ด้วยผลงานการติดตั้งที่เป็นที่ยอมรับ และให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ

ทีมงาน Bosch ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง เพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมให้กับเทศบาล หลังจากที่ได้มีการประเมินความต้องการของโครงการนี้แล้ว ทางผู้ติดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริลเลี่ยน เทค ได้นำเสนอ กล้อง PTZ รุ่น AUTODOME 7000 HD และกล้อง DINION HD รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เลนส์ HD กล่องหุ้มกล้อง เมกะพิกเซล รวมถึงเครื่องบันทึก DIVAR IP 7000 คีย์บอร์ดดิจิตอล และแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ระดับมาตรฐาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริลเลี่ยน เทค ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่สาธารณะเพื่อให้สามารถดูแล จัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงคนในตำบลฉลอง การติดตั้งกล้องวงจรปิดครั้งนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบและยับยั้งการก่ออาชญากรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบกล้องวงจรปิด Bosch เป็นระบบที่เชื่อถือได้ เสถียร และใช้งานง่าย ในขณะที่บริการหลังการขายของผู้ติดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริลเลี่ยน เทค มีการทำงานด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทางเทศบาลฉลองพอใจเป็นอย่างมากกับกับโครงการนี้

ติดตั้งโดย:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริลเลี่ยน เทค
46/163 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา
อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์/โทรสาร +66 76 307 540

boschlogo

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
แผนกระบบรักษาความปลอดภัย
โทร. 02 012 8888
อีเมล info.security@th.bosch.com
www.th.boschsecurity.com